Preventivní workshop na Gymnáziu Benešov

Simona Domesová

04.07.2018

Preventivní workshop na Gymnáziu Benešov

Dne 26. června se uskutečnil preventivní workshop v Gymnáziu Benešov. Se 17 studenty třetích ročníků jsme diskutovali na téma násilí ve vztazích a probíhal dvě vyučovací hodiny.

Studenti byli seznámeni s formami násilí, s mýty o násilí ve vztahu a s cyklem násilí. Většina účastníků ohodnotila workshop jako velmi srozumitelný a přínosný. Nejvíce přínosný studenti označili v závěrečném hodnocení krátký film z USA o Alexovi a Nicol a následnou debatu.

Na závěr jsme představili v krátkosti naši facebookovou skupinu, která se zaměřuje na posílení vědomí o násilí ve vztazích mladistvých. Tato skupina byla založena v rámci projektu Erasmus+ Love&respect. Studenti velmi dobře reagovali a aktivně se zapojovali.