Novinky | Profem

Překážek při odchodu z násilného vztahu je mnoho, nebuďme jednou z nich

Eva Michálková

16.11.2021

Překážek při odchodu z násilného vztahu je mnoho, nebuďme jednou z nich

Podívejte se na nový spot z dílny Ikea a Koalice NeNa, tentokrát o tom, co obětem brání v odchodu z násilného vztahu.

 

 

Video upozorňuje na časté bariéry, se kterými se oběti násilí setkávají. A to konkrétně ze strany jejich blízkého okolí, které často prožívané násilí zlehčuje, zpochybňuje nebo oběť od odchodu odrazuje. Na tyto problematické postoje vůči domácímu násilí poukazují také výsledky kvantitativního výzkumu, který agentura Kantar pro projekt Za bezpečný domov, realizovala.

Výzkum: Postoje veřejnosti k domácímu násilí

Výzkumné šetření se zabývalo tím, jak česká veřejnost vnímá problematiku domácího násilí. Většina respondentů uznává, že by se domácímu násilí měla věnovat větší pozornost, zároveň ale často zpochybňují vinu agresorů:

  • čtvrtina Čechů se podle průzkumu domnívá, že si oběť může za domácí násilí částečně sama,
  • každý třetí přičítá agresivitu mužů starostem o zabezpečení rodiny,
  • polovina respondentů uvedla, že násilí začíná nějakou provokací.

Právě podobné zpochybňování a obviňování oběti může mít za následek, že žena nevyhledá pomoc a násilný vztah neopustí. Přitom stačí velmi málo: důvěřovat, nezpochybňovat to, co nám oběť sděluje, a podpořit ji ve vyhledání specializované pomoci. 

Více o projektu i výzkumu najdete v reportáži České televize.

Projekt Za bezpečný domov

Jako členská organizace Koalice NeNa jsme již rok partnerem společnosti IKEA v projektu zaměřujícím se na zlepšení situace v oblasti domácího násilí. Velmi si vážíme toho, že se IKEA věnuje právě tomuto tématu, ne každý se totiž doma cítí bezpečně. Během roční spolupráce na projektu Za bezpečný domov, jehož dalšími partnery jsou i Karlova Univerzita, jsme toho stihli již spoustu.

Společně s dalšími členskými organizacemi Koalice NeNa aktuálně realizujeme kurz Násilí v blízkých vztazích, který začal v tomto zimním semestru právě na UK. Kurz je určen pro studenty a studentky všech oborů prezenčního a dálkového studia, je koncipován jako víceoborový úvod do problematiky násilí v blízkých vztazích a zahrnuje teoretické i praktické informace z oborů psychologie, sociální práce, práva a sociologie. Spolupráce s akademickým partnerem nám přináší jedinečnou možnost předávat nejnovější teoretické poznatky, ale i zkušenosti z praxe budoucím profesionálům napříč obory. Přidanou hodnotou tohoto typu výuky je posílení mezioborové spolupráce, která je v této oblasti zcela zásadní.

Kromě přímé pomoci, kterou můžeme díky podpoře společnosti IKEA poskytovat i nad rámec běžných sociálních služeb, připravujeme také unikátní chatovací nástroj, který je designován na specifické potřeby obětí domácího násilí a umožní nám lepší zabezpečení distančního poradenství. 

Sledujte více o projektu a aktivitách na stránkách Koalice NeNa.