Novinky | proFem

Přečtěte si první letošní číslo zpravodaje Vaše právo

Eva Michálková

30.06.2021

Přečtěte si první letošní číslo zpravodaje Vaše právo

Vydali jsme další číslo zpravodaje Vaše právo, ve kterém vám přinášíme informace, analýzy nebo kazuistiky k problematice domácího a sexuálního násilí. O čem všem se ve zpravodaji dočtete?

Přestože pandemie covid-19 přinesla zvýšení počtu osob, které hledají řešení domácího násilí, stávající systém pomoci jim řešení mnohdy poskytnout nedokáže. To vyplývá z dosavadních výstupů kvalitativního výzkumu, který realizujeme ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i. Výzkum podrobně mapuje konkrétní překážky, jimž oběti musejí čelit, a to v rámci rozhovorů s lidmi, kteří partnerské násilí v současnosti řeší a dále s organizacemi, jež pomáhají různě znevýhodněným skupinám ve společnosti. Obzvláště spletitou cestu totiž mají právě ti, kdo se kromě partnerského násilí potýkají například se zdravotním, sociálním či jiným znevýhodněním. Více se dočtete v článku Překážkové dráhy v systému pomoci obětem partnerského násilí.

V článku Evropský ochranný příkaz – účinná pomoc obětem? se zaměřujeme na tento důležitý ochranný nástroj, který je však v České republice, jakožto i dalších zemích EU, využíván spíše sporadicky. Ve zpravodaji se dočtete nejen více o tomto nástroji, ale také naše zamyšlení nad tím, proč není českými soudy využíván více.

Přítomnost násilí či jeho výhrůžky, či zneužití něčí bezbrannosti. To jsou dle českého trestního zákoníku jediné možné předpoklady spáchání znásilnění. Takto úzké vymezení ovšem nezohledňuje celou řadu možných situací, kdy je sexuální akt vykonán proti vůli oběti, avšak zároveň nejsou naplněny podmínky této definice. V článku Bez souhlasu to nejde! aneb Švédsko inspiruje k revizi české definice znásilnění přinášíme porovnání se švédskou legislativou a vysvětlujeme, v čem bychom tuto legislativu zaměřenou na dobrovolný souhlas (tzv. consent-based legislation) měli vnímat jako inspiraci pro revizi českého trestního zákoníku.

U inspirací ze zahraničí zůstaneme i v dalším článku: Jak daleko je Španělsko v ochraně obětí genderově podmíněného násilí?, kde objasňujeme roli španělských specializovaných soudů v řešení genderově-podmíněného násilí.

Před rokem jsme v proFem zahájili provoz dvou psychoterapeutických skupin. Skupinová práce se tak stala další nadstavbovou službou k dosud nabízené individuální psychoterapeutické podpoře. V článku Skupiny jako účinná psychoterapeutická podpora ženám, které zažily sexuální násilí přinášíme bližší informace o tom, jak skupiny fungují nebo zpětnou vazbu od samotných účastnic.

Tyto a další články najdete v prvním letošním čísle zpravodaje Vaše právo, jehož vydání je podpořeno Ministerstvem spravedlnosti. 

Zpravodaj si můžete stáhnout zdarma zde.

Předchozí čísla zpravodaje, který vydáváme již od roku 2017 najdete v sekci Vydali jsme.

Chcete odebírat náš zpravodaj nebo jiné aktuality přímo do e-mailu? Přihlašte se k odběru novinek a už vám nic z aktualit proFem neunikne.