Novinky | proFem

Přečtěte si nové číslo zpravodaje Vaše právo

Eva Michálková

27.04.2020

Přečtěte si nové číslo zpravodaje Vaše právo

Co vás v letos prvním vydání čeká?

V tomto čísle přinášíme zejména článek mapující dopady aktuálního nouzového stavu a souvisejících preventivních opatření na osoby ohrožené domácím a sexuálním násilím.

Dále si můžete přečíst dva články věnující se zásadním soudním rozhodnutím v tématu domácího násilí, a to článek věnující se rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 5. 2018, který se blíže věnuje skutkové podstatě týrání, a článek rozebírající rozsudek Evropského soudu pro lidská práva.

Článek Institut zvlášť zranitelné oběti v soudní praxi upozorňuje na zamítavý přístup soudů v přiznávání nároku na bezplatnou právní pomoc zmocněnce zvlášť zranitelným obětem, se kterou se v poslední době setkáváme.

Na kazuistickém příkladu klientky proFem ilustrujeme důležitost systémové pomoci obětem domácího násilí, a to nejen prostřednictvím sociální práce nebo právního zastupování, ale také prostřednictvím pomoci blízkého okolí (širší rodina) či dalších odborníků (policie, psychiatrie, OSPOD).

Význam skupinové terapie, která je naší nejnovější službou, a to jaký může mít vliv na integraci traumatického zážitku, shrnuje článek Co může přinést skupinová psychoterapie, pokud máte zkušenost se sexuálním násilím.

V aktualitách Zpravodaje upozorňujeme na nově vydanou brožuru Nejste na to sama, video věnující se sexuálnímu násilí, shrnujeme činnost Platformy poskytovatelů pomoci obětem trestných činů a představujeme nový mezinárodní projekt zaměřující se na evropský ochranný příkaz.

Jako již tradičně ve zpravodaji naleznete také medailonek jednoho z členů týmu proFem - tentokráte advokáta Davida Oplatka.

Zpravodaj čtěte v elektronické formě zde.

Přejeme inspirativní čtení!