Přečtěte si nové číslo Zpravodaje

Eva Michálková

22.07.2019

Přečtěte si nové číslo Zpravodaje

Vydali jsme další, letos druhé, číslo Zpravodaje Vaše právo.

Na co se v červencovém čísle můžete těšit?

Veronika Ježková a Jiřina Voňková podrobně zanalyzovaly tzv. složenou novelu předloženou Ministerstvem spravedlnosti, ve kterém je navrhováno několik opatření, která by, podle přesvědčení MSp, měla pomoci rodinám a podpořit prevenci a řešení konfliktů mezi rodiči ohledně výchovy a výživy jejich dětí. Jak by ovšem tato opatření dopadala na matky-oběti domácího násilí? 

Ve dvou kazuistikách z naší praxe popisuje Ester Poláčková nevhodnou praxi policie, která dle našeho názoru nedostatečně využívá existující preventivní a restriktivní opatření s cílem ochránit život a bezpečí obětí domácího násilí.

Dana Pokorná, z pozice zkušené terapeutky a vedoucí sociálních služeb, ve svém článku popisuje různorodost reakcí na prožité sexuální násilí s cílem objasnit, že jakkoliv oběť reaguje, jde o normální reakce na nenormální situaci, do které se oběť sexuálního násilí dostane.

Tyto a další články naleznete ve Zpravodaji - zdarma ke stažení zde. Přejeme inspirativní čtení!