Novinky | proFem

Přečtěte si čtvrté číslo našeho Zpravodaje

Eva Michálková

13.12.2019

Přečtěte si čtvrté číslo našeho Zpravodaje

Vydali jsme čtvrté, letos poslední, číslo Zpravodaje Vaše právo. Co se v něm dočtete?

V tomto čísle přinášíme zejména tři články, které byly původně uveřejněny ve Sborníku příspěvků z konference Prolomit mlčení, a na které především chceme upozornit. Jedná se o článek PhDr. Alexandry Machkové s názvem Aktuální úskalí při vyšetřování sexuálně motivované trestné činnosti, dále článek Mgr. Veroniky Ježkové - Jak se skutečně žije se zákonem o obětech trestných činů? a článek PhDr. Štěpána Vymětala, PhD. s názvem Odolnost a traumatické dopady sexuálního násilí z pohledu soudního znalce. Všechny tyto články spojuje jeden apel, a to na nutnost pomáhajících profesí a dalších odborníků, kteří přichází do kontaktu s oběťmi sexuálního násilí, znát specifika sexuálního traumatu, jeho projevy a dopady. Právě tato znalost umožňuje citlivější a vhodnější jednání s oběťmi, čímž minimalizuje sekundární viktimizaci a negativní dopady traumatu na život obětí.

Dále si můžete přečíst článek Mgr. Ivy Peterkové na téma osvětových kampaní a jak je co nejlépe nastavit, ale i evaulovat, nebo článek s podněty a tipy k provozu azylových a denních služeb pro oběti sexuálního násilí, kterými jsme se inspirovali při studijní cestě do Norska.

V neposlední řadě se ve zpravodaji zamýšlíme nad implementací Pekingské akční platformy v České republice, a to zejména proto, že se blíží 25.leté výročí přijetí této platformy.

Jako již tradičně ve zpravodaji naleznete také medailonek jedné z členek týmu proFem - tentokráte právničky a sociální pracovnice Mgr. Simony Domesové.

Zpravodaj čtěte v elektronické formě zde.

Máte-li zájem o zaslání tištěného Zpravodaje, prosím ozvěte se nám na administrativa@profem.cz.

Přejeme inspirativní čtení!