Novinky | Profem

Potřebujete terapii? Zažádejte si o příspěvek

Barbora Báštěcká

02.02.2021

Potřebujete terapii? Zažádejte si o příspěvek

Klienti VZP mohou dostat poukaz na psychosociální podporu

Něco vás trápí? Necítíte se dobře kvůli pandemii? Nebo byste si potřebovali s někým promluvit?

Všeobecná zdravotní pojištovna spustila program, v rámci kterého můžete dostat příspěvek 700 korun až na deset hodinových sezení u psychoterapeuta. Celkem tak můžete obdržte až 7000 korun. Cílem je posílit dostupnost psychosociální podpory především v reakci na vládní opatření spojené s epidemií koronaviru. Podle studie, kterou provedl Národní ústav duševního zdraví, totiž v této době výrazně stoupl výskyt duševních onemocnění. 

O příspěvek mohou žádat klienti VZP starší 18 let, kteří v posledních šesti měsících nevyužili psychoterapeutické služby hrazené pojišťovnou.

Jak postupovat?

 1. Napište na adresu opatrujse@vzp.cz s žádostí o poukaz, který opravňuje k čerpání příspěvku.
 2. V emailu nezapomeňte uvést jméno, příjmení a číslo pojištěnce, který službu bude využívat.
 3. Napište také, jestli si chcete poukaz vyzvednout osobně na některém pracovišti VZP či na jakou emailovou adresu vám bude zaslán.
 4. Následně si z veřejného seznamu vyberte terapeuta nebo terapeutku, ke kterému chcete docházet. Objednejte se nejlépe prostřednictvím emailu a zašlete mu také poukaz, který jste získali od pojišťovny.
 5. Při sezení společně s terapeutem vyplníte potřebné dokumenty (přehled návštěv, jehož součástí je i vstupní dotazník či průzkum spokojenosti).
 6. Sezení terapeutovi zaplatíte nejprve ze svého, pojišťovna příspěvek proplácí zpětně. Nezapomeňte si tedy dobře uschovat veškeré doklady o zaplacení.
 7. Nárok máte na maximálně deset hodinových sezení, pojišťovna vám proplatí až 7000 korun. 
 8. Sezení by mělo probíhat minimálně jednou týdně, vzhledem k tomu, že program je určený pro klienty, kteří potřebují akutní pomoc.
 9. Počet hodin terapie, určuje vybraný psychoterapeut na základě zhodnocení vašeho stavu.
 10. Po ukončení terapie zašlete veškeré dokumenty (poukaz, dotazníky, přehled návštěv, doklady o zaplacení) společně s Žádostí o poskytnutí příspěvku na adresu VZP ČR – OPSK, Orlická 2020/2, 130 00 Praha 3 Vinohrady nebo prostřednistvím datové schránky. O příspěvek můžete žádat po jednotlivých sezení či po ukončení terapie.
 11. Žádost o příspěvek můžete podat nejpozději do 31. 5. 2021

Více informací o podmínkách čerpání příspěvku naleznete na stránkách VZP.

Také další zdravotní pojišťovny v České republice nabízí příspěvky na psychosociální pomoc, která je určena pojištěncům, kteří potřebují psychosociální intervenci zejména v souvislosti s pandemií  covid-19 .

To jsou aktuálně všechny zdravotní pojišťovny, které příspěvek nabízí, ale informujte se také ve Vaší pojišťovně, jestli příspěvek na využití psychosociálních služeb proplácejí nebo jestli se k tomu v tomto roce chystají.

Toto však není jediný způsob, jak se můžete k terapii dostat.

Pojišťovny mají uzavřené smlouvy s klinickými psychology. Seznam smluvních psychologů najdete na webových stránkách své pojišťovny či vám jej poskytnou na vyžádání. Aby služby byla hrazená pojišťovnou, musí vám ji předepsat lékař. V případě, že si myslíte, že potřebujete terapii, navštivte například svého praktického lékaře. Poté se můžete objednat ke smluvnímu psychologovi a navštěvovat ho zdarma stejně jako jiného lékaře. Počet sezení není omezený, takže službu můžete využívat do té doby, dokud ji budete potřebovat.