Policisté v Benešově se dozvěděli více o domácím násilí

Eva Michálková

12.11.2018

Policisté v Benešově se dozvěděli více o domácím násilí

Ve čtvrtek 8.11.2018 proběhlo školení pro benešovskou městskou policii.

S účastníky školení jsme se zaměřili jak na psychologické tak na právní aspekty kontaktu s oběťmi domácího násilí. Mluvili jsme zejména o tom, jak pracovat s traumatizovanou osobou v kontextu domácího násilí, jaká jsou práva obětí trestných činů či o možnostech odškodnění obětí. Připomenuli jsme také institut vykázání - ačkoliv městská policie nedisponuje tímto nástrojem, je důležité aby o vykázání věděli a měli přesné informace o jeho funkci.

Policisté bývají často jedněmi z prvních odborníků, se kterými se oběť násilí setká (tzv. odborníci prvního kontaktu) a je tedy velmi důležité, aby uměli citlivě s obětí komunikovat a aby věděli, jaká specifika situace obnáší.

gallery