Novinky | Profem

Podzimní setkání interdisciplinárních týmů ve Středočeském kraji

09.11.2021

Podzimní setkání interdisciplinárních týmů ve Středočeském kraji

V rámci interdisciplinárních týmů jsme diskutovali nad tématem vykázání a vyjasňovali si role jednotlivých aktérů. Tentokrát mohla setkání proběhnout po dlouhé době opět osobně ve všech našich pobočkách ve Středočeském kraji.

V průběhu října proběhla interdisciplinární setkání v Příbrami, Berouně a Benešově. Setkání se zúčastnili zástupci a zástupkyně neziskových organizací, policie a městských úřadů, především z oddělení sociálně právní ochrany dětí. Hlavním tématem setkání bylo „Vykázání“ a zejména znovu si ujasnění toho, jak institut vykázání v praxi funguje a jaké jsou role jeho jednotlivých aktérů. Společně jsme sdíleli také specifické situace, s kterými jsme se v rámci praxe setkali. Jako např. vykazování v případě, když jsou agresor i oběť Covid – 19 pozitivní, kdy je u oběti i agresora zjištěna vysoká míra alkoholu, jak se postupuje, když násilná osoba je nezletilá nebo má omezenou způsobilost. 

Z výstupů setkání vznikne také informační leták pro policisty, který by nám měl pomoci ve vzájemné spolupráci v rámci institutu vykázání a jeho jednotlivých náležitostí.