Novinky | proFem

Podzimní setkání interdisciplinárních týmů

Simona Domesová

21.11.2019

Podzimní setkání interdisciplinárních týmů

Dne 12. listopadu 2019 proběhlo poslední letošní setkání Interdisciplinárního týmu intervenčního centra proFem, a to v Berouně

Setkání v Příbrami a v Benešově, kde máme také intervenční centra, proběhla v předchozích dnech. V Praze jsme se setkali již v říjnu.

Cílem těchto setkání je pravidelná komunikace s dalšími institucemi a pracovníky v oblasti pomoci obětem domácího násilí. Jedná se o kolegy a kolegyně například z řad policie, orgánů sociálně-právní ochrany dětí a dalších sociálních služeb nebo neziskových organizací.

Na setkáních hovoříme o statistikách, aktualitách z jednotlivých pracovišť, dochází k výměně poznatků z praxe a diskuzím nad aktuálními tématy. Podzimní setkání jsme věnovali tzv. Cochemské praxi a její nevhodnosti při práci s oběťmi domácího násilí.