Novinky | Profem

Podpora v praxi: druhé vydání zpravodaje pro pomáhající profese

Katarína Ryšavá

16.11.2023

Podpora v praxi: druhé vydání zpravodaje pro pomáhající profese

Vydaly jsme druhé číslo zpravodaje, který vznikl v rámci Platformy pro pomoc osobám se zkušeností se sexualizovaným násilím.

Přemýšlíte nad tím, co se v rámci Platformy od posledního vydání zpravodaje odehrálo? A proč se změnil její název? Tohle a mnohem víc popisuje úvodní článek druhého čísla zpravodaje s názvem Novinky z Platformy: Co se na Platformě v poslední době událo? O vzniku Platformy a jejích cílech jsme informovaly v prvním vydání zpravodaje, které je dostupný zde.

Říká vám něco pojem “drink-spiking”? Jedná se o situaci, kdy pachatel oběti do pití přidá drogu, alkohol či lék s cílem ji omámit a usnadnit tak páchání sexualizovaného násilí. Více se o něm (nejen z právního hlediska) dozvíte v tomto vydání informačního zpravodaje.

V médiích se čím dál častěji objevuje téma nové definice trestného činu znásilnění. Náš právní tým se tímto návrhem podrobně zabýval a v textu Redefinice: Co přináší navrhovaná změna definice znásilnění popisuje, jaká jsou jeho pozitiva a negativa a zamýšlí se nad tím, jak by nová definice mohla vypadat.

Je lepší používat “sexuální násilí”, nebo “sexualizované násilí”? A jaký je v tom vlastně rozdíl? Na to odpovídá Lenka Slívová z Výzkumného centra domácího a genderově podmíněného násilí.

„Podání trestního oznámení může doprovázet obava obětí, že celý proces bude dlouho trvat, budou to muset opakovat cizím lidem a ti jim možná ani nebudou věřit,“ vysvětluje v rozhovoru Petra Presserová, právnička a vedoucí právních služeb organizace proFem. Popisuje zde zároveň funkci právního poradenství proFem a s čím v rámci něj mohou obětem pomoci.

I v tomto vydání zpravodaje se podrobněji představil jeden z členů Platformy, a sice organizace Persefona. V textu o svém fungování její ředitelka Dagmar Rudická vysvětluje, jaké služby poskytují – ať už obětem, nebo agresorům. Osvětluje zároveň termíny domácího a sexuálního násilí, se kterými úzce pracují.

V neposlední řadě se ve zpravodaji dočtete o tom, jaká práva mají oběti trestných činů. Článek detailně vysvětluje, že se jedná především o odbornou pomoc – ať už psychosociální, nebo právní. Zmiňuje však i pomoc materiální, a sice peněžitou pomoc od státu nebo cestu náhrady škody.

Druhé číslo zpravodaje Podpora v praxi si můžete stáhnout na tomto odkazu.


Projekt Rozvoj Platformy pro pomoc obětem sexuálního násilí je podpořen z Fondů Norska 2014 - 2021 a je realizován v termínu od 1.11.2022 do 30.4.2024. Koordinátorkou projektu je Iva Peterková (iva.peterkova@profem.cz).

Norway_grants.png

Více o Fondech EHP a Norska najdete na stránkách eeagrants.cz nebo eeagrants.org.