Novinky | Profem

Otevíráme  skupinu zaměřenou na podporu vlastní psychické rovnováhy

Katarína Ryšavá

29.03.2023

Otevíráme skupinu zaměřenou na podporu vlastní psychické rovnováhy

Otevíráme první běh krátkodobých skupinových setkání zaměřených na podporu vlastní psychické rovnováhy.

Skupina je určena ženám, které mají zkušenost se sexuálním násilím.

Setkání budou probíhat od 21. dubna po dobu šesti týdnů každý pátek.

V bezpečném prostoru se budeme seznamovat s vybranými prvky relaxace a s technikami napomáhajícími snížení pocitů psychické tísně a nepohody. Naším záměrem bude podpořit zážitek zklidnění a uvolnění. Východiskem pro naši práci bude přítomný okamžik.

Skupinu povedou naše terapeutky Dana Pokorná a Markéta Pekárková.

Zájemkyně nás mohou kontaktovat na emailové adrese: marketa.pekarkova@profem.cz.

S každou zájemkyní si domluvíme informativní úvodní schůzku. Teprve na základě této schůzky
se společně domluvíme o účasti ve skupině. S podrobnějšími pravidly a zásadami bude každá zájemkyně seznámena v průběhu informativní
úvodní schůzky.