OPATŘENÍ PROTI NÁSILÍ NA ŽENÁCH

Barbora Frolíková

19.07.2018

OPATŘENÍ PROTI NÁSILÍ NA ŽENÁCH

Vyzýváme k bezodkladnému přijetí Istanbulské úmluvy.

Česká ženská lobby a Amnesty International spustily petici za bezodkladné přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. 
ProFem se dlouhodobě zasazuje o přijetí Istanbulské úmluvy.  Česká republika se k úmluvě připojila podpisem již v roce 2016, přesto stále nedošlo k její ratifikaci, proto také vyzáváme k bezodkladnému přijetí. 

Pokud chcete podpořit přijetí Istanbulské úmluvy můžete se podepsat pod petici zde

Znění petice:

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

každá třetí žena v EU má osobní zkušenost s fyzickým či sexuálním násilím, každá pátá se stala obětí nebezpečného pronásledování, každá druhá žena byla vystavena některé z forem sexuálního obtěžování. V celém světě je násilí na ženách tak rozsáhlý problém, že lze hovořit o epidemii. Rada Evropy proto vyzývá členské státy k přijetí, tedy i ratifikaci, úmluvy, která zajistí společný standard v boji proti různým formám násilí na ženách a žádá zavedení konkrétních opatření pro prevenci násilí, ochranu obětí a efektivní stíhání pachatelů. ČR patří společně s Maďarskem či Bulharskem ke státům Evropské unie, které úmluvu dosud neratifikovaly.

Vyzýváme Parlament ČR k bezodkladnému přijetí „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“ a v souladu s ní k zajištění:

• efektivního stíhání pachatelů násilí (proškolení soudních znalců, soudců a dalších úředních osob, ochranná opatření během vyšetřování aj.)

• dostupné péče obětem násilí (utajené azylové domy s komplexní péčí, startovací bydlení, dostupné sociální dávky, bezplatná psychologická a právní pomoc, telefonní linka pomoci aj.)

• opatření vedoucích k prevenci násilí (zvyšování povědomí o různých formách násilí aj.)

• monitorování výskytu násilí na ženách v ČR (systematický sběr dat o rozsahu a formách násilí)

Děkuji Vám za pozornost, kterou této záležitosti věnujete.


Zdroj: https://czlobby.cz/cs/zpravy/petice-za-prijeti-opatreni-proti-nasili-na-zenach