Novinky | proFem

O evropském ochranném příkazu jsme proškolili stovku odbornic a odborníků

Eva Michálková

26.03.2021

O evropském ochranném příkazu jsme proškolili stovku odbornic a odborníků

V únoru jsme realizovali on-line seminář s názvem Trestní a civilní ochranná opatření – kam jsme se v praxi (ne)posunuli, kterého se zúčastnilo sto odbornic a odborníků z oblasti práva, advokacie a pracovníků neziskových organizací působících v oblasti pomoci obětem trestných činů.

Velmi nás těší velký zájem o seminář, na kterém jsme se věnovali jak ochranným opatřením, na která v oblasti domácího či sexuálního násilí reaguje český trestní řád, tak nařízení Evropské komise 2011/99/EU a institutu evropského ochranného příkazu. Právničky Veronika Ježková, Simona Šimíčková a Kateřina Mužíková, které seminář vedly, také představily výstupy z mezinárodní komparativní studie a příklady dobré praxe z ČR i zahraničí v oblasti využívání nástrojů ochrany obětí genderově podmíněného násilí.

Evropský ochranný příkaz je účinný nástroj při zajišťování bezpečného společného prostoru pro oběti násilí, stalkingu a jiných forem zneužívání (dále souhrnně jen oběti). Jde o mechanismus, který umožňuje, aby mezi členskými státy EU byly uznávány ochranné příkazy vydané jako opatření trestního práva.

Zajímá vás téma evropského ochranného příkazu více? Přečtěte si shrnující informační materiál, který jsme pro vás připravili, a těšte se na další materiály. 

Seminář a informační materiál vznikly v rámci projektu "ARTEMIS: Právo na ochranu žen pomocí evropského ochranného příkazu a aplikace nařízení Evropské komise 2011/99/EU" realizovaného s finanční podporou Evropské unie.