Novinky | Profem

O domácím a sexuálním násilí pro neslyšící

Eva Michálková

12.10.2022

O domácím a sexuálním násilí pro neslyšící

I neslyšící se mohou stát obětmi domácího nebo sexuálního násilí. Proto jsme ve spolupráci s neziskovou organizací Tichý svět připravili sérii osmi videí o těchto tématech, určených primárně neslyšícím.

  • Co je to domácí násilí a jaké fáze násilný vztah obvykle má?
  • Jaké formy domácího násilí existují a co dělat, pokud si myslíte, že násilí zažívá někdo ve vašem okolí?
  • Co je sexuální násilí a jak konkrétně vypadá souhlas?
  • Jaká máte práva jako oběť trestného činu (mezi které domácí a sexuální násilí patří) a jak bude vypadat trestní řízení, pokud se rozhodnete podat trestní oznámení?

Na všechny tyto otázky naleznete odpovědi ve videích vytvořených společně s organizací Tichý svět. Obsah videí je určen primárně neslyšícím a z tohoto důvodu jsou informace ve videích uvedeny ve znakovém jazyce (doplněné titulkami).

Z našeho výzkumu Baréry v systému pomoci obětem partnerského násilí vzešlo, že pro ty, kteří mají nějaké zdravotní postižení či jiné znevýhodnění, může být získání pomoci mnohem komplikovanější. I prostřednictvím těchto videí chceme tyto bariéry bořit a #SOdvahou zlepšujeme dostupnost služeb. 

Jste neslyšící a zažíváte nebo jste zažili domácí nebo sexuální násilí? Nebojte se říct o pomoc. Kontaktujte nás na: poradna@profem.cz , nebo se obraťte na Tichý svět na www.tichysvet.cz/socialni-a-pravni-poradna, tel: 702 151 439 (volání, SMS, WhatsApp).