Novinky | proFem

Nové skupiny pro ženy, které zažily sexuální násilí

Barbora Báštěcká

14.07.2021

Nové skupiny pro ženy, které zažily sexuální násilí

Zažila jste sexuální násilí? Hledáte bezpečný prostor, kde o tom hovořit?

Od paralýzy k transformaci…

Od září otevíráme nový běh psychoterapeutických skupin. Jedna bude pro ženy, které zažily sexuální násilí v dětství či dospívání, a druhá pro ty, které zažily sexuální násilí v dospělosti. Setkání povedou naše zkušené psychoterapeutky a probíhat budou jednou za 14 dní v našem pražském sídle. Obě skupiny budou uzavřené, to znamená, že v jejich průběhu nebudou přijímány nové zájemkyně, a v každé skupině bude maximálně patnáct účastnic. Skupiny jsou poskytovány bezplatně.

V rámci obou skupin budete mít prostor pod odborným vedením bezpečně sdílet vlastní zkušenosti a získat podporu od ostatních. Skupinová setkání vám pomohou porozumět vlastním pocitům a prožívání a postupně se zotavit z traumatického prožitku.

Výhledově plánujeme otevřít také skupinu pro blízké obětí sexuálního násilí. Té se mohou účastnit ženy i muži a bude koncipována jako otevřená skupina, tudíž je možné ji navštívit jednou či opakovaně podle toho, co budou od setkání potřebovat.

V případě zájmu o skupinová setkání pište na adresu dana.pokorna@profem.cz.

Skupinová psychoterapie umožňuje sdílet své zkušenosti s prožitým traumatem a jeho dopady s dalšími lidmi, kteří si prošli něčím podobným nebo stejným. Obětem sexuálního násilí může pomoci uvědomit si, že na to nejsou samy, že nejsou jediné, kdo na prožité reagují určitým způsobem, nebo se setkávají se specifickými dopady na své prožívání, emoce nebo zdraví. Skupinová psychoterapie představuje bezpečný prostor, kde je možné sdílet své emoce, obavy, pochyby, těžkosti i úspěchy. V neposlední řadě skupinová psychoterapie také přináší praktické tipy, zdroje a informace týkající se traumatu nebo integrace traumatické zkušenosti a návratu do běžného života.

gallery