Novinky | proFem

Nová kampaň #VĚŘÍMEOBĚTEM

Pavlína Mádlová

14.05.2021

Nová kampaň #VĚŘÍMEOBĚTEM

K příležitosti Mezinárodního dne rodiny (15.5) spouštíme novou kampaň s názvem #VĚŘÍMEOBĚTEM

Věříme obětem1 je naše nová kampaň, která má za cíl rozšířit povědomí o tom, jaké stereotypy se kolem tématu sexuálního násilí často objevují a s jak zraňujícími reakcemi se řada obětí tohoto násilí setkává. Chceme tak podpořit blízké a okolí obětí sexuálního násilí, aby jim skutečně naslouchali, neobviňovali je a nebagatelizovali jejich zkušenosti, projevy nebo emoce. 

Kampaň zveřejňujeme k příležitosti 15. května, v Mezinárodní den rodiny. Rozhodli jsme se tak proto, že pachatelé sexuálního násilí nejčastěji bývají z blízkého okolí oběti. Někdo, koho oběť velmi dobře znala, komu důvěřovala nebo si myslela, že důvěřovat může. Nejbližší členové rodiny jsou také často těmi, komu se oběti svěří, a zaznívají od nich někdy nevhodné nebo necitlivé reakce. Tyto reakce mohou způsobit prohloubení traumatu, pocity viny a studu. Také snižují šance, že oběti sexuálního násilí budou situaci dále řešit, například ohlášením na policii nebo vyhledáním odborné pomoci, a to z obavy, že také od odborníků se jim dostane stejné reakce, jako od blízkého okolí.

Chceme naopak podpořit aktivní a pozitivní chování osob blízkých, které nebudou tolerovat sexuální násilí, ale budou umět naslouchat, důvěřovat oběti, nebudou zlehčovat závažnost situace a nebo ji obviňovat z toho, co se stalo. Za páchané násilí je vždy plně zodpovědný ten, kdo se ho dopustil nebo dopouští. Za žádných okolností není znásilnění nebo jiná forma sexuálního násilí vinou oběti, bez ohledu na to, co měla na sobě, zda pila alkohol nebo kde se pohybovala. Tyto skutečnosti totiž nelze považovat za souhlas. Souhlas se sexem nebo jinými intimními aktivitami musí být aktivní, konkrétní, informovaný, dobrovolný a také musí být kdykoliv možné ho změnit. 

Téma sexuálního násilí je závažné a často s ním jako společnost, ale i jednotlivci neumíme pracovat, nechceme, aby se dělo, možná o něm nechceme ani slyšet. Pro osoby blízké oběti se mohou navíc přidávat pocity hněvu, bezmoci, nebo touhy po odplatě. Takové reakce na tak náročnou situaci, kterou prochází někdo blízký či milovaný, jsou normální. Důležité však je být v danou chvíli maximální oporou pro oběť, poskytnout jí plnou důvěru a pochopení, ale nechat všechna rozhodnutí na ní a do ničeho ji netlačit. 

Uvědomujeme si, že právě i pro osoby blízké oběti je sexuální násilí zničujícím zážitkem a někdy pro ně může být velmi těžké vědět, jak správně reagovat. Proto v kampani nabízíme několik příkladů, co okolí oběti může dělat, jak může oběť podpořit nebo jak vhodně reagovat.

gallery

Kampaň můžete sledovat na našich sociálních sítích: Facebook, Instagram, Twitter. Sledujte nás, zapojte se a sdílejte

Pokud jste sami zažili sexuální násilí, nebo ho zažil někdo ve vašem okolí, jsme tady pro vás. Obraťte se na nás, zavolejte na linku proFem 608 222 277 každý všední den od 9 do 15 hodin, napište nám e-mail nebo se připojte do anonymního chatu.


[1] Pojem oběť používáme jako ustálený a rozšířený pojem pro osoby, které zažily nebo zažívají sexuální násilí, ačkoliv jsme si vědomi jeho omezení. Tento pojem je někdy spojován s určitou pasivitou, nicméně v proFem ho takto rozhodně nevnímáme. Oběti sexuálního násilí vnímáme jako autonomní osoby, které často velmi aktivně a intenzivně svou situaci řeší.