Není to jen něco, co si dám do svého životopisu

Eva Michálková

15.07.2019

Není to jen něco, co si dám do svého životopisu

Dvacet dobrovolnic a dobrovolníků hodnotilo své roční zapojení do mezinárodního projektu prevence partnerského násilí mladých

Ve dnech 8. - 11.7.2019 jsme ukončovali a hodnotili projekt Ambassadors of Love and Respect, do kterého se zapojilo pět partnerských organizací z GruzieArménieItálieŠpanělska, Rakouska, a který jsme koordinovali.

Cílem tohoto projektu bylo vytvořit a otestovat model zapojení peer pracovníků do prevence partnerského násilí mladých a zvyšování osvěty o tomto tématu. A to tak, aby peer pracovníci, tedy dobrovolníci a dobrovolnice, kteří mají svým věkem a sociálním postavením blíže cílové skupině, mohli být zapojeni do aktivit projektu Love and Respect.

Vybraní dobrovolníci a dobrovolnice tak byli v září 2018 proškoleni v gruzínském Rustavi. Poté se téměř rok zapojovali především do tvorby kampaní na sociálních sítích, a do workshopů pro mládež.

Záměrem čtyřdenního setkání v Praze, v prostorách Toulcova dvora, bylo zhodnotit tuto roční spolupráci, podívat se na to, co se dařilo a s jakými bariérami se peer pracovníci případně setkávali.

"Není to jen něco, co si dám do životopisu", zaznělo od jedné z dobrovolnic v rámci zpětné vazby, "celá dobrovolnická zkušenost pro mě byla hodně přínosná, protože mojí hlavní motivací bylo dělat něco smysluplného, a ne jen něco, co mi vylepší životopis".

S dobrovolníky a dobrovolnicemi jsme dále probírali možnosti pokračování jejich zapojení do prevence partnerského násilí mladých, a sbírali jsme podklady pro manuál o zapojení peer pracovníků do preventivních a osvětových kampaní, na kterém aktuálně pracujeme.

Manuál by měl posloužit dalším neziskovým organizacím k přenosu know-how, které jsme při spolupráci s peer pracovníky získali a měl by tak usnadnit budoucí zapojování mladých dobrovolnic a dobrovolníků do podobných projektů či aktivit. Manuál po jeho dokončení naleznete zde na našich stránkách.

Všem zapojeným dobrovolnicím a dobrovolníkům děkujeme. Máme obrovskou radost, že taková spousta mladých lidí věnuje svůj volný čas dobrovolnictví a moc si ceníme jejich energie, motivace a přínosu!

gallery