Mini moot court - případ znásilnění

Eva Michálková

24.04.2019

Mini moot court - případ znásilnění

Podívejte se na sestřih ze simulovaného soudního jednání, při kterém přihlášení účastníci zastávali role jednotlivých subjektů trestního řízení.

Soudní jednání bylo zaměřené na trestný čin znásilnění, ve kterém sehrál svou roli alkohol a drogy. Případ, který byl použit, vychází z reálné praxe proFem. Na celý sestřih se můžete podívat zde.

Simulované soudní jednání (tzv. mini moot court) byl součání konference Break the Silence, kterou jsme společně s Common Law Society organizovali dne 22.2.2019 na Právnické fakultě UK.

Sexuální násilí je v ČR stále tabuizovaným tématem provázeným řadou mýtů a více než nereálných představ. Účelem konference proto bylo nejen poukázat na nejčastější z nich a uvést tyto na pravou míru, ale s účastníky též sdílet poznatky a zkušenosti z praxe zástupců jednotlivých profesí, kteří se s oběťmi a pachateli sexuálního násilí při své každodenní práci setkávají.