Novinky | proFem

Mezinárodní den proti násilí na ženách a 16 akčních dní

Eva Michálková

12.11.2020

Mezinárodní den proti násilí na ženách a 16 akčních dní

Jako již tradičně každým rokem, i letos se v proFem přidáváme k 16 akčním dnům proti násilí na ženách, které začínají 25.listopadu. Na tento den připadá Mezinárodní den proti násilí na ženách, akční dny pak končí 10.prosince na Den lidských práv.

Co vše k této příležitosti připravujeme a do jakých aktivit jsme zapojeni?

 

Kulatý stůl: Možnosti a limity jednotlivých psychoterapeutických přístupů pro práci s oběťmi sexuálního násilí (proFem, 24.11)

16 akčních dní začínáme interním kulatým stolem, na kterém se budeme věnovat psychoterapeutické pomoci lidem, kteří zažili sexuální násilí. Budeme diskutovat o tom, jak jednotlivé psychoterapeutické přístupy pracují s traumatem a sexuálním násilím, jaké možnosti tak pro odbornou pomoc nabízejí a případně jaké jsou jejich limity. Hlavní výstupy z Kulatého stolu s vámi budeme sdílet po akci v podobě odborného článku.

 

Mezinárodní konference: Násilí na ženách a pandemie covid-19 (Úřad vlády, 25.11)

Ředitelka proFem Jitka Poláková vystoupí na mezinárodní odborné online konferenci k problematice domácího a genderově podmíněného násilí v souvislosti s pandemií covid-19. Konference se koná pod záštitou zmocněnkyně vlády pro lidská práva H. Válkové a místopředsedkyně senátu M. Horské a organizuje ji Úřad vlády. Více informací zde.

 

Kampaň: Proč jsme to nenahlásili

Ve spolupráci s pěti studenty a studentkami spouštíme k 25.listopadu také projekt Proč jsme to nenahlásili. Jeho součástí bude osvětová kampaň, jejíž cílem je přispět k rozšíření povědomí o problematice sexuálního násilí. Většina lidí, kteří sexuální násilí zažije ho z mnoha různých důvodů nikdy nenahlásí policii. Pojďme to společně změnit - sledujte kampaň na Instagramu nebo Facebooku.

  

Kampaň: Za bezpečný domov (Ikea, Koalice Nena)

Jako členská organizace Koalice NeNa jsme se stali partnery společnosti IKEA v projektu Za bezpečný domov, zaměřujícím se na zlepšení situace v oblasti domácího násilí. Sledujte Facebook Koalice NeNa kde sdílíme jednotlivé prvky kampaně, jako například videospot o domácím násilí.