Novinky | proFem

Meeting v Praze

10.11.2017

Meeting v Praze

První koordinační setkání s partnery Erasmus + v rámci projektu „Love and Respect - Preventing Teen dating violence II“

Od pondělí 6. 11. do středy 8. 11. proběhlo u nás na pobočce V Luhu první koordinační setkání s našimi partnery Erasmu v projektu „Love and Respect  - Preventing Teen dating violence II“.

V rámci projektu jsme se sešli se zástupci Sakhli - Advice Centre for Women z Gruzie, Society without violence NGO z Arménie, Verein Hazissa z Rakouska, Fundacion Privada Indera ze Španělska, Center fo Education, Counselling and Research - CESI z Chorvatska a Fondazione Centro Studi Villa Montesca z Itálie.

Cílem projektu je vybudovat evropské partnerství pro prevenci násilí v raném věku na národní i evropské úrovni. Prostřednictvím zvyšování povědomí o násilí ve vztazích mezi mládeží. Chtěli bychom utvořit platformu pro spolupráci a sdílet spolu naše zkušenosti a praxí osvědčené postupy. Cílovou skupinou projektu jsou teenageři, kteří nemají informace o zdravých vztazích, pedagogové a ostatní pracovníci s mládeží, a nepřímo celá veřejnost a zákonodárci. Účelem tohoto našeho prvního setkání bylo, především, vyjasnění si jednotlivých zodpovědností v rámci projektu.

První den probáhalo představení jednotlivých zapojených organizací. Partnmeři se poprvé setkali tváří v tvář, proto byli všichni zvědaví na to, co jejich kolegové/kolegyně v rámci jejich organizace přesbně dělají. Dále jsme si představili hlavní aktivity projektu a zapojení jednotlivých organizací do jejich realizace. Jednalo se také o podobě facebookových skupin pro mládež, kde budeme sdílet různé informace ohledně naší společné cílové skupiny, kde můžeme podněcovat diskusi a předávat kontakty na pomáhající organizace. Dále byla probrána online platforma a interaktivní aplikace, které budou v rámci projektu vytvořeny.

Druhý den jsme se detailně věnovali první aktivitě projektu, a to výzkumu, který má za cíl zmapovat výskyt násilí mezi mládeží v jendotlivých zemích, Dalším krokem bude vytvoření komparativního výzkumu, kde porovnáme výsledky jendotlivýxh zemí. Ladislav Klika z výzkumné agentury Mind Bridge představil, jak přesně bude výzkum probíhat. Dále jsme si vyjadnili, jak bude výzkum realizován v jednotlivých zemích.

Poslední den setkání, tedy třetí den, proběhlo sdílení zkušeností se sociálními sítěmi a brainstorming vzdělávacích potřeb v této oblasti. Domluvili jsme termín dalšího setkání v rakouském Gratzu, kde proběhne zároveň školení zaměřené na využívání sociálních sítí při práci s mládeží.