Novinky | proFem

Meeting v Grazu

Naďa Gubová

22.03.2018

Meeting v Grazu

12.-.14.3. proběhlo již druhé koordinační setkání v rámci mezinárodního projektu Love and Respect, tentokrát v rakouském Grazu.

Během tohoto setkání jsme společně plánovali další aktivity realizovaného projektu. V průběhu dubna ukončujeme první aktivitu a to lokální výzkumy mapující výskyt partnerského násilí mezi mládeží v jednotlivých zemích našich partnerů. Na tyto výzkumy navazuje komparativní výzkum, který porovná jednotlivé výsledky.

Dále v dubnu zahajujeme facebookové skupiny určené pro šíření osvěty na téma partnerského násilí mezi mládeží. Společně jsme pracovali na konkrétní představě těchto skupin, jak budou vypadat, co budeme prostřednictvím této sociální sítě šířit. Vytvářeli jsme komunikační strategii pro tyto účeli. 

Poslední den jsme se zaměřili na strukturu online platformy, kterou budeme také v rámci projektu nově vytvářet. Tato platforma bude určena jak pro mládež zajímající se o téma partnerského násilí, tak pro pracovníky, kteří se s touto problematikou setkávají (učitelé, preventisti, sociální pracovníci..). Součástí této platformy bude také databáze evropských organizací věnující se této problematice. 

Na koordinační setkání navazovali třídenní školení na téma sociální sítě a komunikace s mládeží v krizi. S technickými aspekty sociálních sítí jako je Instagram, facebook a youtube nás seznámila Johanna Nejedlová z organizace Konsent.

Dále jsme se zaměřili na způsob kmuniace prostřenictvím sociálních sítí, jak zaujmout mládež. 

Poslední den jsme se věnovali základům krizové intervence prostřednictvím online prostoru.Vytvářeli jsme strategii pro komunikaci s případnými obětmi partnerského násilí prostřednictvím našich facebookových skupin. 

gallery