Novinky | proFem

Meeting v Barceloně

Simona Domesová

21.06.2018

Meeting v Barceloně

6.- 8. června proběhlo třetí koordinační setkání mezinárodního projektu Love & respect tentokrát u našich španělských partnerů v Barceloně.

Jelikož máme před sebou ještě rok projektu, čekal  nás plný program, kde jsme museli projednat všechny již běžící aktivity, i ty nastávající.

První den jsme se věnovali zejména výsledkům komparativního výzkumu, který je zaměřen na výskyt partnerského násilí mezi mládeží. Výsledky komparativního výzkumu všech partnerských zemí představil osobně Ladislav Klika ze společnosti Mindbridge.

Druhý den jsme navázali na předchozí den a soustředili jsme se opět na výzkum, kde jsme se věnovali zejména  strategií šíření výzkumu ve veřejnosti. Gruzínské organizaci Sakhli patřil druhý blok dne, ve kterém se pracovalo zejména na webové platformě. Potřebovali jsme doladit databázi evropských organizací, grafický design, strukturu knihovny a celkově obsahovou stránku platformy. Od května už fungují facebookové skupiny. Společně s partnery jsme sdíleli naše dosavadní zkušenosti se začátky této aktivity.

Poslední den byl věnován zejména další aktivitě projektu, a to kvízu. Metodou brainstormingu jsme se zaměřili zejména na témata kvízu, vizuální stránku a příklady otázek. Od kolegů z USA jsme se inspirovali z již existujících kvízů.

Po společné domluvě s partnery se příští koordinační setkání bude konat již na konci října v Itálii u partnerů z organizace Montesca.