Novinky | proFem

Lze trestný čin znásilnění spáchat nedbalostně?

03.03.2021

Lze trestný čin znásilnění spáchat nedbalostně?

Jak se ve Švédsku rozšiřuje pojetí trestného činu znásilnění a proč?

Trestný čin znásilnění je v České republice definován dvěma znaky – násilím a vykonáním pohlavního styku na druhé osobě. Jedná se o trestný čin úmyslný, což znamená, že ho může spáchat jenom pachatel, který měl úmysl znásilnit druhou osobu.

Ve Švédsku lze nyní spáchat trestný čin znásilnění i nedbalostně. Co přesně to ale znamená?

Úmysl vs. nedbalost

V trestním právu rozlišujeme dvě formy zavinění, z nichž nedbalost je považována za „lehčí“ formu. Nedbalost je taková forma zavinění, při které oproti úmyslu chybí složka vůle pachatele. Pachatel tedy přímo nechce, aby škodlivý následek nastal. Dle toho, zda pachatel ví, že takový následek může na základě jeho jednání nastat, rozlišujeme nedbalost vědomou a nevědomou.

Co na to Švédsko?

Švédský trestní zákoník definuje nedbalostní znásilnění takto: pokud někdo jedná hrubě nedbale vzhledem k okolnosti, zda se druhá osoba účastní styku dobrovolně, dopouští se nedbalostního znásilnění.

V praxi to znamená, že si musí každý, kdo chce s někým konat pohlavní styk, být jist, že druhá osoba jeho touhu opětuje. Formulace, jako je tato, může v někom vyvolat zmatek. Musíme si však uvědomit, že takové ujištění můžeme získat vnímáním chování druhé osoby. Dle švédského trestního zákoníku lze totiž dobrovolnost vyjádřit slovy, skutkem nebo jakoukoli jinou cestou. Taková úprava reflektuje běžné životní situace související s pohlavním stykem.

Švédský trestní zákoník zavedl nedbalostní znásilnění v roce 2018 v reakci na přijetí tzv. Istanbulské úmluvy. Soud ho použil v revolučním judikátu v roce 2019, kdy byl první muž odsouzen za nedbalostní znásilnění, poté co provedl soulož na partnerce, která svůj odpor nevyjádřila v daném okamžiku, ale předem upozornila muže, že s takovou aktivitou nebude v ten den souhlasit.

Co na to ČR?

Toto ustanovení je důležité proto, že na jeho základě lze stíhat trestné činy znásilnění, které by třeba v České republice nebylo možné postihnout. Zároveň dává možnost měnit způsob přemýšlení o sexu, souhlasu k sexu a znásilnění ve společnosti a posouvat ho směrem, kde bude dáván více důraz na souhlas všech zúčastněných, než tomu kdysi bývalo.

Magdalena Lemfeldová