Novinky | Profem

Linka právní pomoci slaví dvacet let

Martina Langrová

24.02.2022

Linka právní pomoci slaví dvacet let

Jak efektivně zařídit, aby se tolik potřebná pomoc rozšířila mezi co nejvíce lidí? Tuto otázku si organizace proFem kladla již od roku 1994. Velmi rychle po jejím vzniku totiž bylo jasné, že je třeba hledat cesty k založení linky pro týrané a ohrožené ženy, která do té doby v České republice chyběla.

Již v roce 2001 byla spuštěna první linka právní pomoci, na které každou středu od 18:30 do 20:30 poskytovali rady advokáti a advokátky zejména obětem domácího násilí. Byl to unikátní projekt, který u nás neměl obdoby. Za týden linka obsloužila v průměru více než tři klientky. Tímto způsobem byla pomoc poskytována až do roku 2008, kdy došlo k rozšíření konzultačních hodin a telefonické právní poradenství bylo poskytováno nejen ve středu, ale i v úterý mezi devátou a jedenáctou hodinou. Další mezník nastal přepojením linky na mobilní číslo. Od roku 2010 již linka funguje na čísle 608 22 22 77, o hodinu se také prodloužily konzultační hodiny a během celého roku pracovníci zodpověděli téměř 250 dotazů od lidí potýkajících se s domácím či sexuálním násilím. Linka v této podobě zůstává dodnes a poskytuje akutní rychle dostupnou pomoc klientkám, které nemohou čekat na osobní konzultaci, potřebují povzbudit, vyslechnout, ověřit si správnost svého postupu dle platného práva či hledají odpověď na dotaz právního charakteru.

V takové situaci se například ocitla klientka, která se na linku dovolala z Moravy. Během konverzace se advokátce svěřila, že žije s agresorem, který ji týrá, ponižuje a vulgárně jí nadává. Ráda by ho se svými dětmi opustila. Společně s advokátkou vypracovaly únikový plán. Klientka byla poučena o tom, že o odchodu dětí musí informovat OSPOD i jejich otce, bylo jí doporučeno odnést si dokumenty a cenné osobní věci. Advokátka s klientkou dále probraly, jak podat návrh na rozvod a postup ohledně návrhu na svěření dětí do péče klientky. Po pouhých třiceti minutách hovor klientka ukončuje s tím, že je dostatečně informována o dalších možnostech svého postupu a nabyla sebedůvěry v tom, že opustit agresora je správné rozhodnutí a že ví, jak kroky může učinit.

Novinkou je pak paralelní spuštění infolinky pro oběti sexuálního násilí na čísle 777 012 555, kam se od července letošního roku můžete dovolat každé úterý a čtvrtek večer. Na této lince se může poradit každý, kdo zažil sexuální násilí v dětství, dospívání nebo v dospělosti, ať už se jedná o útok před několika lety, anebo aktuální či nedávný. Infolinka je taktéž určena osobám blízkým obětí, které se chtějí poradit například o tom, jak citlivě o tématu hovořit nebo jak svého blízkého podpořit. Nejedná se tedy o právní pomoc, ale u telefonního sluchátka sedí interventky, které jsou v problematice sexuálního násilí vyškoleny.

Jednou z volajících je žena, které se nedávno vybavilo trauma ze sexuálního zneužívání z dětství, které dlouhodobě potlačovala. Klientka popisuje, že trauma znovu prožívá a pracuje s ním, nedokáže jej však přiblížit svému partnerovi, který nechápe procesy, které se v ní spouští. Pracovnice klientku vyslechla a ocenila její dosavadní kroky a schopnost situaci řešit, dále jí nabídla několik možností dalšího postupu – párovou psychoterapii nebo společnou konzultaci s partnerem a sociální pracovnicí v proFem.

Spolupráce s klientkami na lince právní pomoci či infolince pro oběti sexuálního násilí však často nekončí jedním hovorem. Obě služby jsou součástí více pilířového poradenství, které proFem svým klientkám poskytuje.  Pokud je to možné, je klientkám nabídnuta návazná spolupráce ve formě dalších služeb naší organizace. Snažíme se s klientkami pracovat komplexně a vytočit naše telefonní číslo je proto určitě krokem správným směrem. Již dvacet let.

Linku právní pomoci zajišťujeme v rámci projektu proFem - poskytování právních informací obětem trestných činů, který je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR prostřednictvím dotačního programu Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.