Novinky | Profem

Kulatý stůl k tématu Partnerské násilí dospívajících a mladých

Eva Michálková

10.04.2019

Kulatý stůl k tématu Partnerské násilí dospívajících a mladých

Dne 2.4 proběhl Kulatý stůl v rámci projektu Love & Respect, ve kterém se zaměřujeme na problematiku partnerského násilí dospívajích a mladých.

Cílem kulatého stolu bylo upozornit na závažnost tématu partnerského násilí dospívajících a mladých, potvrzenou statistickými daty vyplývajícími z výzkumu realizovaného proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s. ve spolupráci s MindBridge Consulting, a.s. v roce 2018. Dále bylo cílem kulatého stolu diskutovat možnosti prevence a osvěty v této problematice.

Kulatého stolu se zúčastnili a téma diskutovali zástupci a zástupkyně Odboru rovnosti žen a mužů při Úřadu vlády, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra a neziskových organizací pracujících s mládeží nebo s oběťmi partnerského násilí.

V rámci diskuze došlo k pojmenování vhodných nástrojů pro přímou práci s mladými lidmi a způsobů vhodné komunikace o tématu tak, aby diskutované informace byly mladým lidem srozumitelné, přístupné a předávané pro ně přijatelnou formou.

Před samotným kulatým stolem se konala tisková konference, na které jsme představili výsledky výzkumu, který jsme v tématu realizovali. Přečtěte si tiskovou zprávu, kterou jsme k této příležitosti vydali, a také články jednotlivých médií:

 

gallery