Novinky | proFem

Konference Prolomit mlčení: sexuální násilí, jeho dopady a možnosti řešení

Eva Michálková

31.10.2019

Konference Prolomit mlčení: sexuální násilí, jeho dopady a možnosti řešení

Dne 22. října 2019 jsme v prostorách Ministerstva vnitra ČR uspořádali mezinárodní konference zaměřenou na sexuální násilí, jeho dopady a možnosti řešení.

Konference se zúčastnilo asi 120 odborníků a odbornic z neziskových organizacích pracujících s oběťmi, z OSPODů, veřejné správy nebo studentů relevantních oborů (sociální práce, psychologie). Díky konferenci se nám podařilo poukázat nejen na aktuální úskalí při odhalování a vyšetřování sexuálně motivovaných činů jak u dětských, tak dospělých obětí, ale i na nedostatky v poskytování odborné pomoci.

 

O své poznatky a zkušenosti z praxe se s námi podělili zástupci jednotlivých profesí, kteří se s oběťmi sexuálního násilí při své práci setkávají. O příspěvky tak konferenci obohatili pracovníci a pracovnice z řad policie, odborníci z psychoterapie, soudní znalec či pracovníci proFem.

 

Z mezinárodních hostů pak vystoupily Jennifer Landhuis , která popsala systém pomoci obětem sexuálního násilí v USA, a Lisa Arntzen, která představila norskou perspektivu vlivu sociální podpory na uzdravení a vyrovnání se se situací po sexuálním napadení.

 

Níže naleznete prezentace jednotlivých účastníků:

 1. mjr. Bc. Milan Ulrich Dis. - Odlišnosti vyšetřování a  dokazování mravnostní  trestné činnosti  páchané  na  dětech
 2. mjr. Mgr. Jan Machuta - Falešná, účelová obvinění
 3. PhDr. Alexandra Machková - Aktuální úskalí sexuálně motivované trestné činnosti
 4. PhDr. Štěpán Vymětal, PhD. - Sexuální násilí z pohledu soudního znalce – odolnost a traumatické dopady
 5. Mgr. Veronika Ježková - Jak se skutečně žije se zákonem o obětech trestných činů
 6. Mgr. Hana Wernerová - Aktuální problémy při poskytování pomoci obětem sexuálního násilí
 7. Jennifer Landhuis - Systém pomoci obětem sexuálního násilí v USA
 8. Lisa Arntzen - Vliv sociální podpory na uzdravení a vyrovnání se se situací po sexuálním napadení – norská perspektiva
 9. PhDr. Dana Pokorná - Mezery v systému sociálních služeb pro oběti sexuálního násilí v ČR
 10. Mgr. Petr Odstrčil - Psychoterapie traumatu s tématem sexuálního násilí
 11. doc. PhDr. Marek Preiss, PhD.- Transgenerační přenos traumatu

 

gallery