Konference Break the Silence

Eva Michálková

01.02.2019

Konference Break the Silence

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci organizovanou proFem, o.p.s. a Common Law Society k tématu sexuálního násilí konanou 22. února 2019 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (nám. Curieových 7, Praha 1)

 

Sexuální násilí je v ČR stále tabuizovaným tématem provázeným řadou mýtů a více než nereálných představ. Účelem konference je nejen poukázat na nejčastější z nich a uvést tyto na pravou míru, ale s účastníky též sdílet poznatky a zkušenosti z praxe zástupců jednotlivých profesí, kteří se s oběťmi a pachateli sexuálního násilí při své každodenní práci setkávají.

 

Přijďte na konferenci, na které se právě na toto téma zaměříme. V první části konference (od 9:00 do 12:00) Vás čekají odborníci na téma z řad advokátů, soudců nebo policie. 

V druhé části konference organizujeme mini moot court, tedy simulované soudní jednání, při kterém přihlášení účastníci zastávají role jednotlivých subjektů trestního řízení. Soudní jednání bude zaměřené na trestný čin znásilnění, ve kterém sehrál svou roli alkohol a drogy. Jak simulované jednání dopadne bude kompletně ve vašich rukou. Případ, který pro vás připravujeme, vychází z reálné praxe proFem, a rozsudek může být vydán dvěma různými směry. Přijďte si zkusit roli advokáta, státního zástupce poškozeného či obžalovaného!!!

Prosíme Vás o potvrzení účasti prostřednictvím online formuláře zde. 

 

Konference je finančně podpořena Velvyslanectvím USA v České republice.