Novinky | Profem

Jarní setkání interdisciplinárních týmů ve Středočeském kraji

Kateřina Korbelová

23.05.2023

Jarní setkání interdisciplinárních týmů ve Středočeském kraji

Jako každý rok jsme se setkali se zástupci policie a dalších organizací a institucí, které přicházejí do kontaktu s oběťmi domácího a sexuálního násilí, abychom probrali témata, která aktuálně v naší práci řešíme.

Ve dnech 25. dubna v Příbrami, 11. května v Berouně a 2. května v Benešově, tedy městech, v nichž máme pobočky, proběhla setkání interdisciplinárních týmů.

Setkání se zúčastnili zástupci policie, odborníci z oblasti sociální práce (neziskové organizace, zástupci OSPOD, sociálně aktivizační služby apod.), státní zástupci, zástupci probační a mediační služby a další.

Hlavním tématem těchto setkání bylo trestní řízení z pohledu jednotlivých aktérů. Rozmanitost zúčastněných odborníků umožnila sdílet pohledy z různých perspektiv a přispěla k hlubšímu porozumění této problematiky. Našim cílem bylo poskytnout prostor pro diskusi a výměnu názorů mezi odborníky z různých oborů, kteří se tohoto tématu ve své praxi dotýkají. Během diskuze jsme se dostali i k dalším tématům, okolo kterých se naše práce točí.

Dalším důležitým bodem diskuzí byla otázka vykázání. Odborníci se zabývali otázkou účinnosti vykázání a jeho průběhu. Na setkání byla přednesena také praktická doporučení a zkušenosti z různých profesních oblastí. Diskutovalo se o nejlepších postupech při posuzování a řešení trestních případů, vykázání a podpory obětí. 


Jste ze Středočeského kraje a hledáte pomoc?

Beroun:

Adresa: Wagnerovo náměstí 1541
Osobní konzultace: čt 9:00- 15:00 po předchozím objednání
Tel.: 774 433 014
E-mail: ic@profem.cz

Benešov:

Adresa: Piaristická kolej, Masarykovo nám. 1
Osobní konzultace: út 9.00 - 15.00 po předchozím objednání
Tel.: 774 433 011
E-mail: ic@profem.cz

Příbram:

Adresa: Dlouhá 97
Osobní konzultace: po 9.00 - 15.00 po předchozím objednání
Tel.: 774 433 035
E-mail: ic@profem.cz