Novinky | proFem

Jak vypadal rok 2020 v proFem?

Barbora Báštěcká

19.08.2021

Jak vypadal rok 2020 v proFem?

"Rok 2020 byl ve všech ohledech rokem výjimečným. Tak jako téměř do všech oblastí lidského bytí, i do fungování proFem se zcela zásadním způsobem promítla pandemie covid-19. Máme za sebou krizový a náročný rok, který byl zátěžový pro celou společnost," píše v úvodu výroční zprávy za loňský rok ředitelka organizace Jitka Poláková.

Právě pandemie nejvíce ovlivnila fungování naší organizace v roce 2020. Na nastalou situaci jsme však dokázali flexibilně zareagovat a podařilo se nám nastavit podmínky, za kterých jsme naše služby mohli poskytovat dál v takové formě, která byla v danou chvíli pro klientky dostupná. Osobní konzultace v tuto dobu mohly probíhat také on-line, zejména prostřednictvím platformy Zoom. Velmi rychle jsme však obnovili možnost docházení do našich poboček, a to především pro klientky, pro něž on-line forma nebyla přístupná (násilný partner byl neustále doma na home office, nemožnost internetového připojení atd.).

Klientky se na nás méně obracely v době prvního lockdownu od března do května 2020, kdy jsme se všichni v České republice srovnávali s pandemií. Zejména v dubnu jsme zaznamenali výrazný útlum poptávky po našich službách. Neznamená to však, že násilí neprobíhalo. Kvůli nouzovému stavu nebylo pro oběti snadné nás kontaktovat a celkový pohyb byl výrazně omezený. Ve chvíli, kdy došlo k rozvolnění, zájem o naše služby vzrostl a v letních měsících jsme pak ve srovnání s minulým rokem měli mnohem více klientek a provedli jsme více úkonů. 

I v tomto "výjimečném" roce jsme se podíleli na mnoha projektech, jejichž cílem je zlepšování služeb pro oběti domácího či sexuálního násilí, pracovali jsme na osvětě prostřednictvím kampaní, vzdělávání a pořádání tiskových konferencí a také jsme vydali tři čísla Zpravodaje Vaše právo. Dlouhodobě také spolupracujeme s dalšími organizacemi a institucemi a společně se zasazujeme o zlepšování systému pomoci obětem domácího a sexuálního násilí. 

Jak vypadaly naše služby v době pandemie? Kolik klientů a klientek se na nás obrátilo na chatu, telefonu nebo osobně a kolik docházelo například na psychoterapie? Na jakých projektech jsme se podíleli a co všechno se nám v roce 2020 podařilo? A jak jsme hospodařili?

To vše si můžete přečíst v naší Výroční zprávě za rok 2020.