Novinky | proFem

Jak do preventivních aktivit zapojit peery - prozradí náš nový manuál

Eva Michálková

29.11.2019

Jak do preventivních aktivit zapojit peery - prozradí náš nový manuál

Vydali jsme manuál k projektu Ambassadors of Love and Respect. Inspirujte se!

Úspěšně jsme dokončili mezinárodní projekt Ambassadors of Love and Respect, jehož cílem bylo zapojit dobrovolnice a dobrovolníky do preventivních a osvětových aktivit zaměřených na téma partnerského násilí dospívajících a mladých.

Do projektu, který probíhal celkem 15 měsíců, se zapojilo 29 dobrovolníků a koordinátorů, ale celkově se nám podařilo oslovit v šesti zemích více než 1500 mladých lidí. Dobrovolníci z šesti zemí se sešli jak na úvodním školení v Gruzii v roce 2018, tak na hodnocení roční spolupráce na letošním pražském setkání. 

Nyní jsme dokončili manuál, který je jedním z hlavních výstupů projektu.

Tento dokument v angličtině shrnuje čtivou formou jak identifikovat partnerské násilí mladých a pracovat na jeho prevenci. Další důležitou částí je pak podstata práce s peery – výhody a limity spolupráce, způsob, jak je nejlépe zaškolit, aby spolupráce efektivně fungovala a čemu se při ní vyhnout.

Bude se tak hodit jako návod všem, kteří pracují či zvažují práci s dobrovolníky jako peery, a kdo své aktivity zaměřují na oblast prevence nebo zvyšování povědomí.