Inspirace ze Švédska?

Eva Michálková

09.07.2018

Inspirace ze Švédska?

Švédsko zavedlo nový zákon o sexuálních činech.

Od 1. července vstoupil ve Švédsku v platnost nový zákon týkající se sexuálních trestních činů. Základní roli zde hraje souhlas a tedy vyjádření zřejmého: „sex má být dobrovolný“. Do nynějška bylo znásilnění ve Švédsku (podobně jako tomu je v ČR) definováno jako donucení k souloži pod výhružkou, násilím, nebo využitím zranitelné situace oběti. Zatímco nový zákon přináší podmínku souhlasu – pokud člověk se sexuálním stykem nevyjádřil explicitní verbální nebo fyzický souhlas, jedná se o znásilnění. Zákon také mění postihy za sexuální trestné činy a rozšiřuje podporu jejich obětem. Švédsko tímto reaguje na skutečnost, že znásilnění je stále nahlašováno pouze minimem obětí (stejně tak je tomu i v ČR – asi jen pouhých 8 % případů znásilnění je nahlášeno). Nejen proto bychom podobnou úpravu uvítali také v české legislativě.