Novinky | proFem

Domácí násilí za COVID-19: Když z pasti není úniku (a pomoc funguje jen někdy)

Eva Michálková

30.06.2020

Domácí násilí za COVID-19: Když z pasti není úniku (a pomoc funguje jen někdy)

Dnes jsme v Akademickém konferenčním centru uspořádali tiskovou konferenci, na které jsme představili první výstupy z kvalitativního výzkumu, ve kterém jsme mapovali dopady pandemie na oběti násilí.

V důsledku nouzového stavu a souvisejících preventivních opatření vzrostl počet incidentů domácího násilí a přirozeně se tak zvýšila poptávka po službách organizací pomáhajících obětem tohoto násilí. Situace také zvýraznila mezery v poskytování pomoci obětem násilí ze strany státních institucí.

Výzkum potvrdil, že fyzické násilí s viditelnými důsledky je pouhou špičkou ledovce domácího násilí Daleko častěji se totiž jedná o opakující se dlouhodobou kombinaci psychického, fyzického, sexuálního i ekonomického násilí a manipulace. Zejména v období pandemie tak násilné osoby mohly oběť ještě snadněji manipulovat a kontrolovat, a to právě v důsledku omezení pohybu a sociálních kontaktů oběti.

Dynamičnost a komplexnost problematiky domácího násilí a zejména různorodé potřeby obětí si vyžadují adekvátní a flexibilní reakci. Ovšem situace spojená s koronavirovou krizí poukázala na dlouhodobě patrné mezery v poskytování pomoci obětem různých forem násilí, a to ze strany státních institucí, zejména policie, soudů a orgánů sociálně právní ochrany dětí. Státní instituce se v prvních dvou týdnech nouzového stavu odmlčely, v dalším období postupně začaly na situaci reagovat, ale jejich aktivita z hlediska potřeb obětí nepokrývala četnost, ani intenzitu zjištěných případů. Navíc instituce v plné míře nevyužívaly ani již zavedených nástrojů pro prevenci a řešení domácího násilí.

Tato a další zjištění jsme dnes sdíleli na tiskové konferenci, na které jsme představovali výsledky kvalitativního výzkumu. Ten jsme realizovali ve spolupráci s Blankou Nyklovou ze Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a Danou Moree z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a neziskovými organizacemi: ROSA – Centrum pro ženy a z.s., Acorus, z.ú. 

Na tiskové konferenci problematiku násilí na ženách uvedla také kanadská velvyslankyně, Ayesha Patricia Rekhi. Velvyslanectví Kanady v České republice finančně podpořilo projekt a výzkum, který v rámci něj vznikl.

Přečtěte si celou tiskovou zprávu, kterou jsme k tomuto vydali.

gallery