Novinky | proFem

Co vše se nám minulý rok podařilo? Najdete ve výroční zprávě 2019

Eva Michálková

20.07.2020

Co vše se nám minulý rok podařilo? Najdete ve výroční zprávě 2019

V uplynulém roce jsme se více, než kdy dříve, zaměřovali na problematiku sexuálního násilí. Zajímá vás, jaké konkrétní projekty jsme realizovali nebo kolik klientek a klientů jsme podpořili? To vše najdete ve výroční zprávě za rok 2019.

V průběhu posledních pěti let se v organizaci proFem, kromě „tradičního“ řešení tématu domácího násilí, do popředí zájmu postupně stále více dostává i téma sexuálního násilí. Jedná se již o 1/3 z celého počtu našich klientek a klientů. Mezi lety 2014 a 2019 došlo k nárůstu klientely v oblasti sociálního poradenství a právních služeb téměř trojnásobně.

 
U sociální služby intervenčního centra jsme zaznamenali 40% nárůst. Celkem se v roce 2019 v organizaci proFem dostalo odborného poradenství 343 klientkám a klientům, převážně se jedná o ženy, a to z 93 %. V oblasti návazných služeb, tedy terapií a právního zastupování, byl nárůst klientek ještě zřetelnější. Terapie jsme poskytli 32 klientkám a advokátní zastupování jsme poskytli 12 klientkám.

 
V oblasti zvyšování informovanosti se nám podařilo například vydat publikaci názvem Nejste na to sama: Informace pro oběti sexuálního násilí a jejich blízké nebo seriál videí o právech obětí trestných činů. Vedle prevence a podpory se věnujeme i lobbování za změny v zákonodárství. V roce 2019 jsme tak například iniciovali dvě setkání neziskových organizací, které poskytují poradenství obětem trestných činů, za účelem vzniku Platformy pro poskytovatele pomoci obětem trestných činů.

 

Více o našich aktivitách, projektech a službách čtěte ve výroční zprávě za rok 2019.