Novinky | Profem

Centrum pro oběti sexuálního násilí

Eva Michálková

17.11.2021

Centrum pro oběti sexuálního násilí

S nějakou formou sexuálního násilí nebo obtěžování se v ČR setká každá druhá žena. Každá desátá žena se stane obětí znásilnění. Přesto v Česku neexistuje žádné specializované a komplexní centrum pro tyto oběti.  Proto na vzniku takového centra pracujeme.

Proč potřebujeme specializované centrum?

Lidé, kteří zažili nebo zažívají sexuální násilí a hledají podporu, pomoc nebo konkrétní informace, se musí nyní spolehnout na stávající systém služeb a institucí v ČR. Od našich klientek však slýcháme, že často naráží na tyto bariéry:

 • necitlivý přístup ze strany odborníků, kteří nejsou specificky s tématem sexuálního násilí a traumatu v kontextu sexuálního násilí obeznámeni,
 • pomoc a informace pouze pro ty, kteří chtějí násilí nahlásit na policii: většina obětí ovšem věc nahlašovat nechce a nechce ji řešit jako trestný čin, anebo ne ihned po zažitém útoku,
 • nedostupnost specifických služeb, které by oběti sexuálního násilí využily: například sběr genetických vzorků bez nutnosti slíbit, že daný trestný čin nahlásí na policii,
 • nutnost za různými službami, institucemi a odborníky dojíždět na různá místa: jinam na výslech, jinam na poradenství, jinam za právníkem…,
 • nejistota, zda v dané organizaci/instituci najde oběť to, co potřebuje: možná její situace není tak naléhavá, možná si jen potřebuje promluvit a sdílet, co se stalo, bez toho, aby ji někdo nutil k určitému řešení, a není si jistá, zda s těmito potřebami do dané instituce může jít.

To chceme změnit. Věříme, že specializovaná, dostupná, odborná a citlivá pomoc a podpora lidem, kteří zažili sexuální násilí, velmi přispívá k tomu, aby následky prožitého násilí byly co nejmenší.

 

Co bude v centru jinak? Jaké služby tam oběti najdou?

Naším cílem je vytvořit takové místo, ve kterém se kdokoliv, kdo zažil jakoukoliv formu sexuálního násilí nebo sexuálního obtěžování, bude cítit vítaný, přijímaný a respektovaný.

Nezáleží na tom, zda klientky či klienti vědí přesně, co chtějí, anebo si nejsou jistí, co by jim pomohlo. Jsme tady pro všechny oběti sexuálního násilí starší 16 let: naše speciálně vyškolené sociální pracovnice pomohou situaci každé klientky nebo klienta zmapovat a zjistit, jaké jsou jejich aktuální potřeby. Někdy stačí si o situaci popovídat, ujistit se, že to, co prožili, bylo opravdu násilí, případně probrat své pocity a prožívání s terapeutkou. Jindy svou situaci chtějí řešit například prostřednictvím policie a soudů. My jsme tu pro všechny.

Jaké konkrétní služby budeme v centru poskytovat?

 • Sociální poradenství: s námi je možné o situaci mluvit otevřeně: oběti sexuálního násilí nehodnotíme, nesoudíme, ale nasloucháme jim. Pomůžeme jim zmapovat jejich aktuální situaci a potřeby, pobavíme se o tom, co by se mělo změnit tak, aby jim bylo lépe. Společně naplánujeme další kroky, co dál. Anebo tady pro ně zkrátka budeme, jako někdo, s kým mohou mluvit s důvěrou a beze strachu.

 • Právní poradenství: poskytneme informace o právech a možnostech řešení situace trestně-právní cestou. Klientky a klienty nikdy nenutíme k tomu, aby podali trestní oznámení – volba je čistě na nich. My nabízíme informace, rady a doprovázení v tomto procesu. Můžeme zprostředkovat právní zastupování a doprovod k soudu nebo na výslech.

 • Krizový byt: klientce či klientovi umožníme na několik dní zůstat v bezpečném bytě a poskytneme jim tak prostor pro stabilizaci. Pomůžeme jim naplánovat, co dál, aby se nemuseli vrátit do násilného nebo rizikového prostředí.

 • Výslechová místnost: pokud bude klientka či klient chtít trestný čin nahlásit, může tak udělat přímo v centru. Nemusí nikam dojíždět a policisté či policistky, se kterými bude v kontaktu, budou námi ověření odborníci. Dáme pozor na to, aby byla respektována všechna práva, která jako oběti trestného činu mají.

 • Sběr a uchování genetických vzorků: zkušenosti podobných organizací v zahraničí říkají, že řada obětí nechce trestný čin hlásit ihned po útoku, ale s odstupem několika měsíců by tak rádi učinily. Pak jim ale chybí důkazní materiál a genetické vzorky. Proto nabízíme sběr těchto vzorků a důkazů a jejich uchování v našich prostorech pro případ, že se k nahlášení klientka či klient rozhodne později.

 

Z jakých principů centrum vychází?

 • Základní služby budou non-stop a zdarma.
 • Vše pod jednou střechou, bezpečně, důvěrně.
 • Široká škála služeb, aby pokryla všechny potřeby obětí.
 • Různé způsoby kontaktu: spojit se s námi je možné jak osobně, tak on-line nebo telefonicky.
 • Služby pro všechny starší 16 let.
 • Bez bariér: pro využívání našich služeb není nutné mít žádnou žádanku od lékaře, od policie ani od jiné instituce.
 • Možnost využít služby naprosto anonymně.
 • Vše, co nám klientky a klienti řeknou, je zcela důvěrné: bez jejich souhlasu nikomu dalšímu nic nesdělíme, dokonce ani to, zda u nás byli nebo nás kontaktovali.

 

Jak budeme centrum financovat?

Zásadní část podpory pro rekonstrukci, přípravu a první roky fungování specializovaného centra jsme získali prostřednictvím grantu z Fondů Norska 2014 - 2021: grant ve výši 13 192 728 Kč jsme obdrželi na realizaci projektu v termínu 1.11.2021 do 30.4.2024 (více viz aktuální projekty). 

Ovšem tento grant nebude stačit na plné zafinancování všech potřebných aktivit pro efektivní a účelné fungování centra. A to zejména z toho důvodu, že náklady na rekonstrukci budou oproti původnímu odhadu přibližně jednou až dvakrát tak vyšší. Primární odhady architektů se pohybují mezi 5-7 miliony Kč. Ale také v souvislosti s nákladností na non-stop provoz klíčových služeb (př. krizová pomoc). Odhad na roční rozpočet pro fungování celého Centra je 17,5 milionů Kč. Díky podpoře z grantu Fondů Norska se proto primárně zaměříme na rekonstrukci a metodickou přípravu přímých služeb (tedy například na přípravu nové služby krizové pomoci nebo sběru vzorků a důkazů).

Přípravu a provoz specializovaného centra můžete podpořit přes naší sbírku na Darujme.