Zveme vás na mini konferenci o službách pro oběti sexuálního násilí

← zpět na Novinky

Zajímá vás, jaká jsou specifika psychoterapeutické práce s oběťmi a přeživšími sexuálního násilí? Jakým dopadům oběti a přeživší čelí a jak je možné tyto dopady zmírnit odbornou podporou za využití inovativní pomůcky pro psychoterapii traumatu? Jak se nám daří po čtvrt roce od otevření PORTu - prvního komplexního centra pro oběti sexuálního násilí v Česku? Nebo proč je dobré pro inovaci služeb zapojit do designu takové služby právě i ty, komu je služba určena?

Právě těmto tématům se budeme věnovat na mini konferenci s názvem 

Podpůrné služby pro oběti a přeživší sexuálního násilí a jejich inovace, 

na kterou jste srdečně zváni a zvány.

Na mini konferenci představíme hlavní výstupy našeho úspěšného projektu, se kterým jsme získaly prestižní ocenění Evropské komise Regiostars Awards za rok 2023.

Kdy a kde

Mini konference proběhne ve středu 17. dubna 2024v kavárně Langhans (Vodičkova 707/37, Praha 1) od 9 do 12 h. 

Program

  • Markéta Pekárková, naše vedoucí psychoterapeutických služeb, představí inovativní pomůcku pro psychoterapii traumatu a přiblíží, jak ji v individuální i skupinové psychoterapii využíváme pro podporu obětí a přeživších ve zpracování dopadů prožitého traumatu v kontextu sexuálního násilí.
  • Jitka Poláková, ředitelka proFem, přiblíží, jak se nám vede po prvních třech měsících od otevření prvního komplexního centra pro oběti sexuálního násilí v Česku: jak jsou naše služby využívány, v čem je centrum unikátní, na jakých principech jsme ho vystavěly a s čím nejčastěji se na nás klientky obrací?
  • Veronika Pavlovská, z oddělení projektů sociálních inovací na Ministerstvu práce a sociálních věcí, bude hovořit o tom, proč je přínosné do tvorby designu sociálních služeb a jejich testování zapojovat také klienty a klientky těchto služeb, ale i další klíčové aktéry.

Mini konferenci uvedou Jitka Poláková, ředitelka proFem, Ruth Paserman, ředitelka sekce Fondy: programy a implementace, Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, Evropské komise a Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR.

Přesnější časový harmonogram doplníme.

Přihlašování

Kapacity prostor jsou omezeny, proto svou účast prosím potvrďte vyplněním tohoto krátkého formuláře. Vaši účast následně potvrdíme e-mailem.

Účast na konferenci je zdarma. Konference proběhne v češtině.

 

 

© 1994-2024 proFem | Redakce FenomioFlow