Služby | Profem

Služby

Lidem ohroženým domácím a sexuálním násilím, případně jejich osobám blízkým poskytujeme tyto služby:

Konkrétní kontakty na jednotlivé pobočky a služby naleznete v sekci Kontakty.

Naše služby můžete také ohodnotit, případně podat stížnost na službu či pracovníky organizace. Stížnost můžete podat v tištěné podobě či elektronicky. Postup podání a vyřízení stížnosti naleznete v uvedených formulářích.

Služby neposkytujeme násilným osobám, osobám které se projevují násilně, osobám které byly vykázány ze společného obydlí a mladším 16 let.


Sociální poradenství

Registrovaná služba odborné sociální poradenství je zaměřena na podporu klientek v náhledu na prožívané násilí, orientaci v situaci, kterou zažívají, podporu v řešení této situace a nabídku návazných služeb (terénní konzultace, doprovody, terapeutické služby a jiné).

Službu poskytujeme ve formě:

Odborné sociální poradenství je anonymní, bezplatné a nízkoprahové. Poskytujeme jej v Praze a Příbrami.

Nahoru


Právní poradenství

Registrovaná služba poskytování pomoci obětem trestných činů je zaměřena na podporu klientek v orientaci v občanském a trestním řízení, vypracování základních právních návrhů, pomoc s uplatněním práv a jiných úkonů v mezích oprávnění podle zákona o obětech trestných činů.

Službu poskytujeme ve formě:

 • osobních konzultací na základě vyhodnocení sociální pracovnicí
 • telefonických konzultací - linka právní pomoci (608 222 277, út 9-12 h, st 17.30 - 20.30 h)
 • on-line konzultací, a to prostřednictvím e-mailu (poradna@profem.cz), internetové poradny.

Nahoru


Intervenční centra

Naše intervenční centra jsou specializovaná pracoviště, ve kterých poskytujeme pomoc a podporu obětem domácího a sexuálního násilí, včetně podpory obětem domácího násilí v případech vykázání. Služba je k dispozici bezplatně na pobočkách v Příbrami, Berouně a Benešově.

Osobní konzultace jsou možné pouze na základě objednání prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Standardně je služba časově dostupná v Příbrami v pondělí 9-15, v Benešově v úterý 9-15 a v Berouně ve čtvrtek 9-15. V odůvodněných případech (především v souvislosti s vykázáním) je možné si též domluvit jiný termín.

Klientkám v případě zjištěné potřebnosti poskytujeme též nadstavbové služby, na něž nemají právní nárok a mohou být tedy poskytovány s finanční spoluúčastí klientek.

 


Právní zastupování

Pro mnohé klientky není podpora poskytovaná prostřednictvím právního poradenství dostačující, neboť si následně samy nedokáží zajistit právní zastupování v soudních řízeních, které jejich situace vyžaduje. Tento nedostatek se snažíme překlenout společně s týmem našich spolupracujících advokátek.

 


Psychoterapeutické poradenství

Klientkám poskytujeme v neposlední řadě potřebnou psychickou podporu. Ve spolupráci s týmem interních a externích psychoterapeutek jim zajišťujeme psychoterapeutické poradenství.

 


Skupiny pro oběti sexuálního násilí

Od roku 2020 se zaměřujeme také na skupinovou práci s oběťmi sexuálního násilí a s jejich blízkými. Dle zájmu realizujeme skupiny pro

 • ženy, které zažily sexuální násilí v dětství a dospívání,
 • ženy, které zažily sexuální násilí v dospělosti,
 • blízké obětí sexuálního násilí (muže i ženy).

Skupiny jsou uzavřené, obvykle se účastníci schází jednou za dva týdny po dobu 10 setkání. Bližší iformace o nově otevíraných skupinách jsou k dispozici v novinkách, nebo na e-mailu poradna@profem.cz 

 


Infolinka pro oběti sexuálního násilí

Od 8.7.2021 spouštíme novou specializovanou službu: infolinku pro oběti sexuálního násilí.

 • Infolinka je dostupná na čísle 777 012 555
 • a to každé pracovní úterý od 17 do 19 hod. a každý pracovní čtvrtek od 19 do 21 hod.

Je určena všem osobám starším 16 let, které zažily sexuální násilí v dětství, dospívání nebo v dospělosti, ať už se jedná o útok před několika lety či nedávný. Na infolince získají podporu, prostor pro sdílení emocí a pocitů, odpovědi na své otázky nebo informace, co dělat těsně po útoku či kde dále hledat pomoc a podporu.

Infolinku obsluhují interventky vyškolené v problematice sexuálního násilí. Infolinka je též dostupná blízkým obětí sexuálního násilí, kteří se chtějí například poradit jak vhodně s obětí mluvit nebo jak ji podpořit.


Chatové poradenství

Chatové krizové poradenství najdete na na našich stránkách chat.profem.cz, a to dva dny v týdnu:

 • každou pracovní středu 18-21
 • každý pracovní pátek 9-12.

Chatové poradenství je určeno všem osobám starším 16 let, které zažily či zažívají domácí či sexuální násilí. Služba je taktéž určena osobám blízkým obětí, které se chtějí poradit například o tom, jak citlivě o tématu hovořit nebo jak svého blízkého podpořit.


Krizová intervence

Na osobní konzultaci můžete dorazit do poradny proFem na adrese V Luhu 715/6, Praha 4, bez předchozího objednání

 • každou pracovní středu 9-18

Poslední zájemkyni o službu přijímáme nejpozději 30 minut před ukončením provozní doby služby. 

Krizová intervence je určena všem osobám starším 16 let, které zažily či zažívají domácí či sexuální násilí. Klientky a klienti zde získají podporu a prostor pro sdílení emocí a pocitů. Nejedná se o poradenství.

Nahoru