Služby | proFem

Služby

Poskytujeme tyto služby


Odborné sociální a právní poradenství

Poradenství proFem je zaměřené na psychosociální a právní podporu obětem domácího a sexuálního násilí.

Sociální poradenství je zaměřeno na podporu klientů/tek v náhledu na prožívané násilí, orientaci v situaci, kterou oběť zažívá, a nabídku návazných služeb (terénní konzultace, doprovody, terapeutické služby a jiné).

Právní poradenství je zaměřeno na orientaci v občanském a trestním řízení, vypracování základních právních návrhů, pomoc s uplatněním práv zvlášť zranitelných obětí a jiné.

Poradenství je:

- anonymní

- bezplatné

- nízkoprahové

Osobní konzultace poskytujeme:

Poradna AdvoCats for Women 

V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4

Poradna Na Dosah: 

Dlouhá 97, 261 01 Příbram III  

Osobní konzultace v poradně jsou na objednání, a to prostřednictvím emailu poradna@profem.cz nebo telefonu 608 222 277. Sociální pracovnice je na telefonním čísle dostupná ve všední dny od 9:00 do 15:00.

Nahoru


Intervenční centra

Naše intervenční centra jsou specializovaná pracoviště, ve kterých poskytujeme pomoc a podporu obětem domácího a sexuálního násilí. Dále nabízíme naše služby a podporu obětem domácího násilí v případech vykázání.

Osobní konzultace poskytujeme:

Příbram -  Dlouhá 97, 261 01 Příbram III 

Beroun - Wagnerovo náměstí 1541, 266 01 Beroun (budova České Pojišťovny, vstup z ulice Talichova, 5. patro - místnost 506).

Benešov - Piaristická kolej Masarykovo nám. 1,  256 01 Benešov 

Osobní konzultace v intervenčním centru jsou na objednání, a to prostřednictvím emailu ic@profem.cz nebo telefonu 608 222 277. Sociální pracovnice je na telefonním čísle dostupná ve všední dny od 9:00 do 15:00.

Nahoru


Linka právní pomoci

Telefonická služba poskytovaná právničkami proFem. Služba je bezplatná, klientka platí pouze cenu běžného telefonického hovoru. 

Linka je v provozu každé všední úterý 9:00-12,00 a každou všední středu 17:30-20:30 na čísle +420 608 222 277. 

Nahoru


Internetové poradenství

Internetové poradenství je dostupné zde. Po vložení dotazu přijde tazateli automatická odpověď, která upozorní, že odpověď dostane do 10 dnů. Na dotazy klientek odpovídají sociální pracovnice společně s právničkami týmu AdvoCats for Women. Tato služba je zcela bezplatná, anonymní.

Nahoru 


Chatové poradenství

Prostřednictvím platformy www.elinka.iporadna.cz poskytujeme chatové poradenství. Na chatu jsme k dispozici každé všední pondělí 9:00-12:00 a středy 16:00-19:00.


Skupinové psychoterapie

Nově od roku 2020 se zaměřujeme také na skupinovou práci s oběťmi sexuálního násilí a s jejich blízkými. Dle zájmu klientek a klientů realizujeme skupiny pro >> ženy, které zažily sexuální násilí v dětství a dospívání, >> ženy, které zažily sexuální násilí v dospělosti, nebo pro >> blízké obětí sexuálního násilí. Skupiny jsou uzavřené, obvykle se účastníci schází jednou měsíčně po dobu 10 setkání. Bližší iformace o nově otevíraných skupinách jsou k dispozici v novinkách, nebo na e-mailu poradna@profem.cz 


Budeme rádi za hodnocení našich služeb

Zde naleznete formulář na hodnocení služby

Nebyli jste spokojeni? Zde naleznete postup na podání stížnosti.

Využíváte našich terapeutických služeb? Bude rádi za vaši zpětnou vazbu. Zde naleznete formulář na ohodnocení terapeutických služeb.

Nahoru