Služby | proFem

Služby

Lidem ohroženým domácím a sexuálním násilím, případně jejich osobám blízkým poskytujeme tyto služby:

Konkrétní kontakty na jednotlivé pobočky a služby naleznete v sekci Kontakty.

Naše služby můžete také ohodnotit, případně podat stížnost na službu či pracovníky organizace. Stížnost můžete podat v tištěné podobě či elektronicky. Postup podání a vyřízení stížnosti naleznete v uvedených formulářích.

Služby neposkytujeme násilným osobám, osobám které se projevují násilně, osobám které byly vykázány ze společného obydlí a mladším 16 let.


Sociální poradenství

Registrovaná služba odborné sociální poradenství je zaměřena na podporu klientek v náhledu na prožívané násilí, orientaci v situaci, kterou zažívají, podporu v řešení této situace a nabídku návazných služeb (terénní konzultace, doprovody, terapeutické služby a jiné).

Službu poskytujeme ve formě:

 • osobních konzultací na základě objednání
 • telefonických konzultací (po-pá 9-15 h)
 • on-line konzultací, a to prostřednictvím e-mailu, internetové poradny a chatu (Chatové poradenství jsme na webu e-linky od 1.10.2021 pozastavili z důvodu dlouhodobých technických problémů na straně poskytovatele. Omlouváme se za tyto komplikace, které však nejsou způsobeny na naší straně. Připravujeme vlastní chat, který bude od 1.1.2022 dostupný přímo na webu profem.cz.)

Odborné sociální poradenství je anonymní, bezplatné a nízkoprahové. Poskytujeme jej v Praze a Příbrami.

Nahoru


Právní poradenství

Registrovaná služba poskytování pomoci obětem trestných činů je zaměřena na podporu klientek v orientaci v občanském a trestním řízení, vypracování základních právních návrhů, pomoc s uplatněním práv a jiných úkonů v mezích oprávnění podle zákona o obětech trestných činů.

Službu poskytujeme ve formě:

 • osobních konzultací na základě vyhodnocení sociální pracovnicí
 • telefonických konzultací - linka právní pomoci (út 9-12 h, st 17.30 - 20.30 h)
 • on-line konzultací, a to prostřednictvím e-mailu internetové poradny

Nahoru


Intervenční centra

Naše intervenční centra jsou specializovaná pracoviště, ve kterých poskytujeme pomoc a podporu obětem domácího a sexuálního násilí, včetně podpory obětem domácího násilí v případech vykázání. Služba je k dispozici bezplatně na pobočkách v Příbrami, Berouně a Benešově.

Osobní konzultace jsou možné pouze na základě objednání prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Standardně je služba časově dostupná v Příbrami v pondělí 9-15, v Benešově v úterý 9-15 a v Berouně ve čtvrtek 9-15. V odůvodněných případech (především v souvislosti s vykázáním) je možné si též domluvit jiný termín.

Klientkám v případě zjištěné potřebnosti poskytujeme též nadstavbové služby, na něž nemají právní nárok a mohou být tedy poskytovány s finanční spoluúčastí klientek.

 


Právní zastupování

Pro mnohé klientky není podpora poskytovaná prostřednictvím právního poradenství dostačující, neboť si následně samy nedokáží zajistit právní zastupování v soudních řízeních, které jejich situace vyžaduje. Tento nedostatek se snažíme překlenout společně s týmem našich spolupracujících advokátek.

 


Psychoterapeutické poradenství

Klientkám poskytujeme v neposlední řadě potřebnou psychickou podporu. Ve spolupráci s týmem interních a externích psychoterapeutek jim zajišťujeme psychoterapeutické poradenství.

 


Skupiny pro oběti sexuálního násilí

Od roku 2020 se zaměřujeme také na skupinovou práci s oběťmi sexuálního násilí a s jejich blízkými. Dle zájmu realizujeme skupiny pro

 • ženy, které zažily sexuální násilí v dětství a dospívání,
 • ženy, které zažily sexuální násilí v dospělosti,
 • blízké obětí sexuálního násilí (muže i ženy).

Skupiny jsou uzavřené, obvykle se účastníci schází jednou měsíčně po dobu 10 setkání. Bližší iformace o nově otevíraných skupinách jsou k dispozici v novinkách, nebo na e-mailu poradna@profem.cz 

 


Infolinka pro oběti sexuálního násilí

Od 8.7.2021 spouštíme novou specializovanou službu: infolinku pro oběti sexuálního násilí.

 • Infolinka je dostupná na čísle 777 012 555
 • a to každé pracovní úterý od 17 do 19 hod. a každý pracovní čtvrtek od 19 do 21 hod.

Je určena všem osobám starším 16 let, které zažily sexuální násilí v dětství, dospívání nebo v dospělosti, ať už se jedná o útok před několika lety či nedávný. Na infolince získají podporu, prostor pro sdílení emocí a pocitů, odpovědi na své otázky nebo informace, co dělat těsně po útoku či kde dále hledat pomoc a podporu.

Infolinku obsluhují interventky vyškolené v problematice sexuálního násilí. Infolinka je též dostupná blízkým obětí sexuálního násilí, kteří se chtějí například poradit jak vhodně s obětí mluvit nebo jak ji podpořit.

Nahoru