Služby | proFem

Služby

Lidem ohroženým domácím a sexuálním násilím, případně jejich osobám blízkým poskytujeme tyto služby:

Konkrétní kontakty na jednotlivé pobočky a služby naleznete v sekci Kontakty.

Naše služby můžete také ohodnotit, případně podat stížnost.

Služby neposkytujeme násilným osobám, osobám které se projevují násilně, osobám které byly vykázány ze společného obydlí a mladším 16 let.


Sociální poradenství

Registrovaná služba odborné sociální poradenství je zaměřena na podporu klientek v náhledu na prožívané násilí, orientaci v situaci, kterou zažívají, podpora v řešení této situace a nabídku návazných služeb (terénní konzultace, doprovody, terapeutické služby a jiné).

Službu poskytujeme ve formě:

  • osobních konzultací na základě objednání
  • telefonických konzultací (po-pá 9-15 h)
  • on-line konzultací, a to prostřednictvím e-mailu, internetové poradny a chatu (po 9-12 h, st 16-19 h)

Odborné sociální poradenství je anonymní, bezplatné a nízkoprahové. Poskytujeme jej v Praze a Příbrami.

Nahoru


Právní poradenství

Registrovaná služba poskytování pomoci obětem trestných činů je zaměřena na podporu klientek v orientaci v občanském a trestním řízení, vypracování základních právních návrhů, pomoc s uplatněním práv a jiných úkonů v mezích oprávnění podle zákona o obětech trestných činů.

Službu poskytujeme ve formě:

  • osobních konzultací na základě vyhodnocení sociální pracovnicí
  • telefonických konzultací - linka právní pomoci (út 9-12 h, st 17.30 - 20.30 h)
  • on-line konzultací, a to prostřednictvím e-mailu internetové poradny

Nahoru


Intervenční centra

Registrovanou službu intervenční centrum poskytujeme v Příbrami, Berouně a Benešově. Osobní konzultace jsou možné na základě objednání prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Bez objednání je možné přijít do intervenčního centra v Benešově v úterý 9-15, a v Berouně ve čtvrtek 9-15.

Naše intervenční centra jsou specializovaná pracoviště, ve kterých poskytujeme pomoc a podporu obětem domácího a sexuálního násilí. Dále nabízíme naše služby a podporu obětem domácího násilí v případech vykázání.

Nahoru


Nadstavbové služby

Klientkám v případě zjištěné potřebnosti poskytujeme též nadstavbové služby, na něž nemají právní nárok a mohou být tedy poskytovány s finanční spoluúčastí klientek.

Právní zastupování
Pro mnohé klientky není podpora poskytovaná prostřednictvím právního poradenství dostačující, neboť si následně samy nedokáží zajistit právní zastupování v soudních řízeních, které jejich situace vyžaduje. Tento nedostatek se snažíme překlenout společně s týmem našich spolupracujících advokátek.

 

Psychoterapeutické poradenství
Klientkám poskytujeme v neposlední řadě potřebnou psychickou podporu. Ve spolupráci s týmem spolupracujících psychoterapeutek jim zajišťujeme psychoterapeutické poradenství.

Využíváte našeho psychoterapeutického poradenství? Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu.

 

Skupiny pro oběti sexuálního násilí

Nově od roku 2020 se zaměřujeme také na skupinovou práci s oběťmi sexuálního násilí a s jejich blízkými. Dle zájmu realizujeme skupiny pro

  • ženy, které zažily sexuální násilí v dětství a dospívání,
  • ženy, které zažily sexuální násilí v dospělosti,
  • blízké obětí sexuálního násilí (muže i ženy).

Skupiny jsou uzavřené, obvykle se účastníci schází jednou měsíčně po dobu 10 setkání. Bližší iformace o nově otevíraných skupinách jsou k dispozici v novinkách, nebo na e-mailu poradna@profem.cz 

Nahoru