Služby

Poskytujeme tyto služby


Odborné sociální a právní poradenství

Poradenství proFem je zaměřené na psychosociální a právní podporu obětem domácího a sexuálního násilí.

Sociální poradenství je zaměřeno na podporu klientů/tek v náhledu na prožívané násilí, orientaci v situaci, kterou oběť zažívá, a nabídku návazných služeb (terénní konzultace, doprovody, terapeutické služby a jiné).

Právní poradenství je zaměřeno na orientaci v občanském a trestním řízení, vypracování základních právních návrhů, pomoc s uplatněním práv zvlášť zranitelných obětí a jiné.

Poradenství je:

- anonymní

- bezplatné

- nízkoprahové

Osobní konzultace poskytujeme:

Poradna AdvoCats for Women 

V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4

Poradna Na Dosah: 

Dlouhá 97, 261 01 Příbram III  

Osobní konzultace v poradně jsou na objednání, a to prostřednictvím emailu poradna@profem.cz nebo telefonu 608 222 277. Sociální pracovnice je na telefonním čísle dostupná ve všední dny od 9:00 do 15:00.


Intervenční centra

Naše intervenční centra jsou specializovaná pracoviště, ve kterých poskytujeme pomoc a podporu obětem domácího a sexuálního násilí. Dále nabízíme naše služby a podporu obětem domácího násilí v případech vykázání.

Osobní konzultace poskytujeme:

Příbram -  Dlouhá 97, 261 01 Příbram III 

Beroun -  Komunitní centrum Beroun, Bezručova 928, 266 01 Beroun

Benešov - Piaristická kolej Masarykovo nám. 1,  256 01 Benešov 

Osobní konzultace v intervenčním centru jsou na objednání, a to prostřednictvím emailu poradna@profem.cz nebo telefonu 608 222 277. Sociální pracovnice je na telefonním čísle dostupná ve všední dny od 9:00 do 15:00.

 


Linka právní pomoci

Telefonická služba poskytovaná právničkami proFem. Služba je bezplatná, klientka platí pouze cenu běžného telefonického hovoru. 

Linka je v provozu každé všední úterý 9:00-12,00 a každou všední středu 17:30-20:30 na čísle +420 608 222 277. 

 


Internetové poradenství

Internetové poradenství je dostupné zde. Po vložení dotazu přijde tazateli automatická odpověď, která upozorní, že odpověď dostane do 10 dnů. Na dotazy klientek odpovídají sociální pracovnice společně s právničkami týmu AdvoCats for Women. Tato služba je zcela bezplatná, anonymní.

 


Chatové poradenství

Nově od listopadu 2017 radíme také prostřednictvím platformy www.elinka.iporadna.cz - chatové poradenství. Na chatu jsme pro Vás každé všední pondělí 9:00-12:00 a středu 16:00-19:00.