Služby | proFem

Služby

Lidem ohroženým domácím a sexuálním násilím, případně jejich osobám blízkým poskytujeme tyto služby:

Konkrétní kontakty na jednotlivé pobočky a služby naleznete v sekci Kontakty.

Naše služby můžete také ohodnotit, případně podat stížnost.

Služby neposkytujeme násilným osobám, osobám které se projevují násilně, osobám které byly vykázány ze společného obydlí a mladším 16 let.


Sociální poradenství

Registrovaná služba odborné sociální poradenství je zaměřena na podporu klientek v náhledu na prožívané násilí, orientaci v situaci, kterou zažívají, podpora v řešení této situace a nabídku návazných služeb (terénní konzultace, doprovody, terapeutické služby a jiné).

Službu poskytujeme ve formě:

  • osobních konzultací na základě objednání
  • telefonických konzultací (po-pá 9-15 h)
  • on-line konzultací, a to prostřednictvím e-mailu, internetové poradny a chatu (po 9-12 h, st 16-19 h)

Odborné sociální poradenství je anonymní, bezplatné a nízkoprahové. Poskytujeme jej v Praze a Příbrami.

Nahoru


Právní poradenství

Registrovaná služba poskytování pomoci obětem trestných činů je zaměřena na podporu klientek v orientaci v občanském a trestním řízení, vypracování základních právních návrhů, pomoc s uplatněním práv a jiných úkonů v mezích oprávnění podle zákona o obětech trestných činů.

Službu poskytujeme ve formě:

  • osobních konzultací na základě vyhodnocení sociální pracovnicí
  • telefonických konzultací - linka právní pomoci (út 9-12 h, st 17.30 - 20.30 h)
  • on-line konzultací, a to prostřednictvím e-mailu internetové poradny

Nahoru


Intervenční centra

Registrovanou službu intervenční centrum poskytujeme v Příbrami, Berouně a Benešově. Osobní konzultace jsou možné na základě objednání prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Bez objednání je možné přijít do intervenčního centra v Benešově v úterý 9-15, a v Berouně ve čtvrtek 9-15.

Naše intervenční centra jsou specializovaná pracoviště, ve kterých poskytujeme pomoc a podporu obětem domácího a sexuálního násilí. Dále nabízíme naše služby a podporu obětem domácího násilí v případech vykázání.

Nahoru


Nadstavbové služby

Klientkám v případě zjištěné potřebnosti poskytujeme též nadstavbové služby, na něž nemají právní nárok a mohou být tedy poskytovány s finanční spoluúčastí klientek.

Právní zastupování
Pro mnohé klientky není podpora poskytovaná prostřednictvím právního poradenství dostačující, neboť si následně samy nedokáží zajistit právní zastupování v soudních řízeních, které jejich situace vyžaduje. Tento nedostatek se snažíme překlenout společně s týmem našich spolupracujících advokátek.

 
Psychoterapie
Klientkám poskytujeme v neposlední řadě potřebnou psychickou podporu. Ve spolupráci s týmem spolupracujících psychoterapeutek jim zajišťujeme psychoterapie. Využíváte našich terapeutických služeb? Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu - ohodnocení terapeutických služeb.

 

Skupinové psychoterapie

Nově od roku 2020 se zaměřujeme také na skupinovou práci s oběťmi sexuálního násilí a s jejich blízkými. Dle zájmu klientek a klientů realizujeme skupiny pro >> ženy, které zažily sexuální násilí v dětství a dospívání, >> ženy, které zažily sexuální násilí v dospělosti, nebo pro >> blízké obětí sexuálního násilí. Skupiny jsou uzavřené, obvykle se účastníci schází jednou měsíčně po dobu 10 setkání. Bližší iformace o nově otevíraných skupinách jsou k dispozici v novinkách, nebo na e-mailu poradna@profem.cz 

Nahoru