Práva obětí trestných činů | Profem

Násilí ve vašem okolí

Eva Michálková

22.11.2019

Násilí ve vašem okolí

Domácí nebo sexuální násilí může být přítomno i ve vašem blízkém okolí. Třeba právě u vašich sousedů, známých či dokonce ve vaší rodině. Jak poznat, že je někdo z blízkých obětí takového násilí? A jak jim pomoci?

 

Domácí a sexuální násilí nejsou lehká témata. Vaše pomoc však může být zásadní. V článku se dočtete:

Domníváte se, že je blízká osoba obětí násilí, ale nevíte si rady? Obraťte se na nás!


Co je domácí a sexuální násilí?

 

Domácí násilí

Existují různé formy domácího násilí. Oběť nemusí být fyzicky napadána na viditelných místech, může být i psychicky ponižována, můžou jí být odpírány finance či kontakt s okolím, může jí být upíráno dokonce i jídlo a pití. Oběť může být nucena do sexuálních praktik nebo kontrolována prostřednictvím moderních technologií. Mohou se objevovat mnohé další praktiky násilí a kontroly, nebo jen některé z nich.

 

Sexuální násilí

Obvykle je sexuální násilí chápáno jako znásilnění, ale zařazujeme zde i další formy: sexuální obtěžování a nežádoucí sexuální návrhy, nucené sňatky, včetně sňatků dětí, zabraňování v užití antikoncepce či jiných kontraceptivních metod, nucení k potratu, mrzačení pohlavních orgánů a sexuální vykořisťování.

 


Jak přítomnost násilí poznám?

 

Násilí nemusí být snadné rozpoznat…

Nezdá se Vám, že by zrovna tento na pohled slušný soused se dopouštěl na své manželce domácího násilí? Ze zkušeností jsou pachatelé domácího násilí zdatní manipulátoři. Na první pohled spořádaný otec od rodiny se pak za zavřenými dveřmi může projevovat jinak. Nic neomlouvá násilníka před opakovaným terorizováním rodiny. Stejně jako neexistuje „typický pachatel“ domácího nebo sexuálního násilí, neexistuje ani „typická oběť“. Obětí domácího nebo sexuálního násilí se může stát kdokoliv, ačkoliv statisticky se obvykle jedná o ženy a dívky.  

 

Jakých varovných signálů si všímat?

Domácí nebo sexuální násilí může každý prožívat jinak, a jinak na něj reagovat. Ne všechny oběti jsou v důsledku prožitého násilí uzavřené, zamlklé, plačtivé, depresivní, úzkostné nebo vyhýbající se lidem. Někdo se může projevovat expresivně, nadávat, prožívat vztek, někdo na prožívaný stres reaguje naopak smíchem. Jakkoliv matoucně a ambivalentně na nás takové chování může působit, je důležité oběti věřit, že to, co popisuje, se opravdu stalo, a nijak ji za to nevinit. Za domácí i sexuální násilí nese vždy vinu pachatel! Reakce na prožité násilí se mohou velmi lišit, ale mějte na paměti, že jde o normální reakce na nenormální situaci, kterou domácí nebo sexuální násilí je.

Všímejte si varovných signálů:

Fyzické projevy – všímejte si modřin, zlomenin, citlivě se doptejte, jak k těmto zraněním osoba přišla. Další tělesné příznaky u oběti domácího či sexuálního násilí mohou být v podobě celkového stažení těla oběti, choulení se do sebe, strnulost těla, celkový postoj těla v napětí až třesu.

Psychické projevy – všímejte si, zda se osoba najednou „chová jinak“, všímejte si jakýchkoliv neobvyklých změn v chování, projevování a jednání. Může jít o různé změny ve zvyklostech, a to ne nutně takové, které jsou na první pohled negativní. Oběť domácího nebo sexuálního násilí může prožívat depresi, úzkosti, nechutenství, nespavost, může se projevovat impulzivně až agresivně. Může ale také měnit své chování k pozitivnímu s cílem převzít kontrolu a moc nad dalšími oblastmi svého života, nebo se snažit uchovat zdání normálnosti

 


Jak mám reagovat?

 

Co dělat když tušíte, že se domácí nebo sexuální násilí děje ve vašem okolí?

Ať už oběť znáte nebo ne, citlivě se zeptejte, zda neprožívá něco, o čem by si chtěl/a promluvit v soukromí. Najděte kontakt na pomáhající organizace v okolí a ten oběti předejte. Nabídněte, že ji doprovodíte k lékaři, na policii nebo do poradny. Nabídněte také ty kontakty na pomáhající organizace, které nevyžadují osobní návštěvu: například krizovou linku, chatové poradenství, e-mailový kontakt, atp. Promluvte si s obětí o bezpečnostním plánu a zkuste ho společně nastavit. Situaci nezlehčujte, oběť neobviňujte a nenuťte ji k žádným krokům, se kterými nesouhlasí, nebo na které se necítí připravena.

 

Pokud slyšíte divné zvuky například u Vašich sousedů, nebo jiným způsobem jste přítomni situaci, kterou vyhodnotíte jako násilí, zakročte:

  • Překažte páchání – samozřejmě za předpokladu že neohrozíte život nebo zdraví sebe či oběti. Překažením se rozumí i včasné zavolání POLICIE: 158 nebo 112. Policie nesmí zveřejnit Vaše údaje, pokud máte z pachatele strach, volání je tedy bezpečné.
  • Pomozte oběti dostat se na bezpečné místo mimo dosah pachatele.

Na linku 158 můžete ale také zavolat pro podezření z domácího násilí, nejen v aktuální situaci.

 

Kdy máte povinnost oznámit nebo překazit trestný čin?

Povinnost oznámit trestný čin máte v případě, že máte podezření na týrání svěřené osoby nebo zneužití dítěte k výrobě pornografie.

Povinnost překazit trestný čin máte v případech znásilnění, pohlavního zneužití dítěte, týrání svěřené osoby a zneužití dítěte k výrobě pornografie. Překažením se rozumí i včasné oznámení na policii. 

Tyto povinnosti nemáte, pokud byste tím uvedli osobu blízkou nebo sebe v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.

 

Neobracejte se zády od problémů ve Vašem okolí, právě Vy můžete zachránit lidský život nebo zdraví a přispět ke zlepšení situace.

Nepřivírejte oči, vnímejte co se ve Vašem okolí děje, poslouchejte, nabídněte pomoc.