Centrum | Profem

Proč potřebujeme specializované centrum pro oběti sexuálního násilí?

Eva Michálková

Proč potřebujeme specializované centrum pro oběti sexuálního násilí?

S nějakou formou sexuálního násilí nebo obtěžování se v ČR setká každá druhá žena. Každá desátá žena se stane obětí znásilnění. Přesto v Česku neexistuje žádné specializované a komplexní centrum pro tyto oběti.  Proto na vzniku takového centra pracujeme.

Proč potřebujeme specializované centrum?

Lidé, kteří zažili nebo zažívají sexuální násilí a hledají podporu, pomoc nebo konkrétní informace, se musí nyní spolehnout na stávající systém služeb a institucí v ČR. Od našich klientek však slýcháme, že často naráží na tyto bariéry:

  • necitlivý přístup ze strany odborníků, kteří nejsou specificky s tématem sexuálního násilí a traumatu v kontextu sexuálního násilí obeznámeni,
  • pomoc a informace pouze pro ty, kteří chtějí násilí nahlásit na policii: většina obětí ovšem věc nahlašovat nechce a nechce ji řešit jako trestný čin, anebo ne ihned po zažitém útoku,
  • nedostupnost specifických služeb, které by oběti sexuálního násilí využily: například sběr genetických vzorků bez nutnosti slíbit, že daný trestný čin nahlásí na policii,
  • nutnost za různými službami, institucemi a odborníky dojíždět na různá místa: jinam na výslech, jinam na poradenství, jinam za právníkem…,
  • nejistota, zda v dané organizaci/instituci najde oběť to, co potřebuje: možná její situace není tak naléhavá, možná si jen potřebuje promluvit a sdílet, co se stalo, bez toho, aby ji někdo nutil k určitému řešení, a není si jistá, zda s těmito potřebami do dané instituce může jít.

To chceme změnit. Věříme, že specializovaná, dostupná, odborná a citlivá pomoc a podpora lidem, kteří zažili sexuální násilí, velmi přispívá k tomu, aby následky prožitého násilí byly co nejmenší.