Centrum | Profem

Pro firmy

Andrea Neubert

Pro firmy

S nějakou formou sexuálního násilí nebo obtěžování se v ČR setká každá druhá žena a každý čtvrtý muž. Každá desátá žena se stane obětí znásilnění (proFem, 2021). Přesto u nás neexistuje žádné specializované a komplexní centrum pro tyto oběti. To nyní v proFem měníme a zakládáme PORT, první takové centrum v Česku. Pomozte nám vytvořit centrum specializované, dostupné a citlivé pomoci, ve kterém budou mít oběti k dispozici sociální, právní a psychoteraupetické poradenství, krizovou pomoc a další služby.

Mnoho firem dnes chápe důležitost společenské odpovědnosti a angažuje se ve prospěch komunity. A spolupráce s námi je pro ně prostředkem, jak zvýšit svůj pozitivní dopad, inspirovat druhé vlastní aktivitou a přinést společnosti reálné změny.

Partnerství s firmami zakládáme na vzájemném respektu, transparentnosti a společných hodnotách.

Jaké výhody přináší vaší firmě partnerství s proFem?

  • Posílení firemní pověsti, vyjádření vašehozávazku vůči společnosti a tvorba pozitivního vztahu s místními komunitami.
  • Vaši zaměstnanci se mohou zapojit do dobrovolnických aktivit a poskytnout proFemu své dovednosti a zkušenosti.
  • Právnická osoba si může od základu daně odečíst dar ve výši až 10 %, fyzická až 2 %.
  • Díky spojení zkušeností, zdrojů a perspektiv mohou vznikat nové a efektivní přístupy ke komplexním společenským problémům.
  • Jako pravidelní dárci se stáváte součástí pozitivních změn, kterých postupně dosahujeme.

Napište nám a zjistěte víc o firemním dárcovství

>> Andrea Neubert (fundraising a péče o dárce), andrea.neubert@profem.cz, 774 433 306

Co dále umíme?

  • Interní směrnice a školení k prevenci sexuálního obtěžování na pracovišti
  • Nastavení systému pomoci a podpory zaměstnankyním a zaměstnancům zažívajícím násilí.

Dokumenty ke stažení

Více o proFem