Centrum | proFem

Centrum

Jak podpořit vznik prvního centra pro oběti ČR

Chceme obětem sexuálního násilí i jejich blízkým vytvořit místo, kde najdou potřebnou… | více...

Podpora vzniku centra z Fondů Norska

Projekt Centrum pro oběti sexuálního násilí je financován z Fondů Norska 2014 - 2021 a je… | více...

Co bude v centru jinak? Jaké služby budeme poskytovat?

V proFem se pomoci obětem sexuálního násilí a sexuálního obtěžování věnujeme dlouhodobě.… | více...

Proč potřebujeme specializované centrum pro oběti sexuálního násilí?

S nějakou formou sexuálního násilí nebo obtěžování se v ČR setká každá druhá žena. Každá… | více...