Archiv projektů

Podívejte se na přehled realizovaných projektů.

Díky podpoře z projektů uvedených níže jsme vydali řadu publikací, brožur a dalších advokačních materiálů, kterými jsme informovali a vzdělávali českou společnost; zvyšovali osvětu o domácím násilí v českých školách; poskytovali bezplatnou právní pomoc našim klientkám nebo realizovali výzkum mapující násilí v prostředí internetu a informačních a komnunikačních technologiích.


Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí

Projekt reaguje na potřeby obětí sexuálního a domácího násilí v Praze a Středočeském… | více...

Mluvme spolu o domácím násilí

proFem o.p.s. ve spolupráci s nadací AVON Praze realizuje preventivní workshopy ,,Mluvme… | více...

Právní projekt AdvoCats for Women

Projekt „AdvoCats for Women“ se již od roku 1998 věnuje poskytování bezplatného právního… | více...

Budování kapacity organizace

28.11.2016
Projekt je realizován od 1.7.2016 do 30.6.2018, je financován prostřednictvím Ministerstva… | více...