Archiv projektů

Podívejte se na přehled realizovaných projektů.

Díky podpoře z projektů uvedených níže jsme vydali řadu publikací, brožur a dalších advokačních materiálů, kterými jsme informovali a vzdělávali českou společnost; zvyšovali osvětu o domácím násilí v českých školách; poskytovali bezplatnou právní pomoc našim klientkám nebo realizovali výzkum mapující násilí v prostředí internetu a informačních a komnunikačních technologiích.


Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí

Projekt reaguje na zahraniční zkušenosti a chce poukázat na rizika chudoby u žen, které… | více...

Studie ekonomických dopadů domácího násilí

Studie ekonomických dopadů domácího násilí na společnost | více...

Gruzie - ochrana práv obětí domácího násilí

proFem je partnerem projektu Gruzie - pomoc obětem domácího násilí, který realizuje… | více...

Foundation open society institute - „Právní hlídky“

Projekt AdvoCats for Women: bezplatná právní pomoc, sledování případů u soudu (civilní a… | více...

Online bezpečně: gender a bezpečnost na internetu

Daphne - Staying safe online: gender and safety on the Internet je inovativní projekt,… | více...

Projekt Veřejná sbírka

ProFem o.p.s. má od 21. 5. 2013 zaregistrovanou veřejnou sbírku. Jak nás můžete podpořit? | více...

Studijní cesta týmu proFem do Norska

Naším cílem bylo poznat a inspirovat se know-how norských organizací i státních institucí,… | více...

Ekonomické dopady DN v oblasti zdraví

Tento projekt navazuje na výzkum s názvem „Ekonomické dopady domácího násilí v ČR“, který… | více...