Aktuální projekty | proFem

Aktuální projekty


Přehled projektů

proFem 2.0 – analýza potřeb a nastavení služeb pro oběti sexuálního násilí

Inovace sociální služby pro obět sexuálního násilí za využití metody Human Centered… | více...

Projekt ARTEMIS - podpora práva na ochranu prostřednictvím EPO

V mezinárodním projektu ARTEMIS se zaměřujeme na evropský ochranný příkaz; analyzujeme… | více...

Právní poradenství pro oběti trestných činů

Právní poradenství pro oběti trestných činů poskytujeme za podpory Ministerstva… | více...

Prevence v oblasti sexuálního násilí

Přispíváme ke snížení negativních dopadů sexuálně motivované trestné činnosti také díky… | více...

Break the Silence II

Sexuální násilí je v ČR stále tabuizovaným tématem provázeným řadou mýtů a více než… | více...

Komplexní podpora obětí i díky nadaci C & A

Komplexní podpora klientek ohrožených domácím či sexuálním násilím může být poskytována i… | více...

Terapeutické konzultace a právní zastupování díky Nadačnímu fondu Tesco

Cesta z násilného vztahu bývá velmi těžká a vyžaduje dlouhodobou práci. | více...

Vybavení nové konzultační místnosti díky společnosti Siemens

Díky příspěvku společnosti Siemens můžeme zrenovovat a vybavit naši novou konzultační… | více...