Výměna zkušeností v rámci bilaterální spolupráce

Eva Michálková

Výměna zkušeností v rámci bilaterální spolupráce

Přenos informací, dobré praxe a zvyšování kapacity v oblasti práce s oběťmi sexuálního násilí díky bilaterální spolupráci s norskými partnerskými organizacemi.

Sexuální násilí je v České republice stále palčivým tématem - ročně je znásilněno asi 7-20 tisíc žen. Služeb poskytovaných obětem sexuálního násilí není v ČR mnoho, zároveň v Norsku mají tyto služby  více než 40ti letou tradici. Z tohoto důvodu realizuje proFem bilaterální spolupráci s partnery v Norsku, za účelem přenosu zkušeností, dobré praxe a know-how v oblasti služeb obětem sexuálního násilí. 

V rámci tohoto projektu jsou podpořeny dvě inicitativy: 1) studijní cesta šesti členek týmu proFem do Norska; 2) organizace konference k tématu sexuální násilí a spolupráce s Norskou expertkou, která na konferenci vystoupí jako řečnice.

Cílem tohoto projektu je zvýšit kapacity proFem v oblasti přímé práce s oběťmi sexuálního násilí, prohloubit poskytované služby a zvýšit jejich komplexitu, a to prostřednictvím právě úzké spolupráce s norskými partnerskými organizacemi.

Přečtete si podrobný článek o tom, jak studijní cesta proběhla - v našich novinkách.

Projekt je podporován od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 Fondem pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.