Aktuální projekty | proFem

VICO - právo obětí genderově podmíněného násilí na odškodnění

Iva Peterková

VICO - právo obětí genderově podmíněného násilí na odškodnění

Posilujeme právo obětí genderově podmíněného násilí na odškodnění.

I přes transpozice evropských směrnic (Směrnice 2012/29/EU a Směrnice 2004/80/EC) do národních legislativ, soudy v České republice, Bulharsku a Maďarsku stále  nedokáží v mnohých případech zajistit obětem adekvátní odškodnění.

Z toho důvodu jsme spojily síly v rámci projektu VICO s partnerskými organizacemi z Maďarska (PATENT) a Bulharska (BGRF), jež přispěje k zajištění práva na odškodnění obětí genderově podmíněného násilí.

Na základě národní a mezinárodní komparativní analýzy budou identifikovány příklady dobré (či slibné) praxe, které budou dále diskutovány v rámci setkání s relevantními aktéry ve formě kulatých stolů. V jejich rámci budou formulována doporučení, o jejichž prosazení se budeme zasazovat. V rámci projektu budou dále proškoleni profesionálové (včetně budoucích profesionálů – studentů), kteří se v této oblasti pohybují (či pohybovat budou).

Realizace projektu zvýší znalost aplikace výše uvedených směrnic, zlepší spolupráci aktérů napříč různými institucemi, zvýší znalosti pracovníků, kteří se v oblasti odškodnění obětí genderově podmíněného násilí pohybují, a přispěje k vyšší kvalitě služeb poskytovaných obětem.

Projekt VICO je podpořen Evropskou komisí a probíhá od 01/01/2021 do 31/12/2022.