Aktuální projekty | Profem

VICO - právo obětí genderově podmíněného násilí na odškodnění

Iva Peterková

VICO - právo obětí genderově podmíněného násilí na odškodnění

Posilujeme právo obětí genderově podmíněného násilí na odškodnění.

I přes transpozice evropských směrnic (Směrnice 2012/29/EU a Směrnice 2004/80/EC) do národních legislativ soudy v České republice, Bulharsku a Maďarsku stále  nedokáží v mnohých případech zajistit obětem adekvátní odškodnění.

Z toho důvodu jsme spojily síly v rámci projektu VICO s partnerskými organizacemi z Maďarska (PATENT) a Bulharska (BGRF), který přispěje k zajištění práva na odškodnění obětí genderově podmíněného násilí.

Na základě národní a mezinárodní komparativní analýzy budou identifikovány příklady dobré (či slibné) praxe, které budou dále diskutovány během setkání s relevantními aktéry ve formě kulatých stolů. V návaznosti na ně budou formulována doporučení, o jejichž prosazení se budeme zasazovat. V rámci projektu budou dále proškoleni profesionálové (včetně budoucích profesionálů – studentů), kteří se v této oblasti pohybují (či pohybovat budou).

Realizace projektu zvýší znalost aplikace výše uvedených směrnic, zlepší spolupráci aktérů napříč různými institucemi, zvýší znalosti pracovníků, kteří se v oblasti odškodnění obětí genderově podmíněného násilí pohybují, a přispěje k vyšší kvalitě služeb poskytovaných obětem.

V případě podezření na porušování etických principů či práv marginalizovaných skupin osob při realizaci projektu kontaktujte členky dozorčí rady projektu: Noa Nogradi (HU): noa.w.nogradi@protonmail.com; Evu Michálkovou (CZ): eva.michalkova@profem.cz; Elenu Triffonovou (BG): etriffonova@gmail.com; případně kontaktujte etický "focal point" Danu Pokornou (CZ): dana.pokorna@profem.cz.

Projekt VICO je podpořen Evropskou unií programem Spravedlnost (2014 - 2020) a probíhá od 01/01/2021 do 31/12/2022. Informace o realizaci projektu v jednotlivých partnerských zemích jsou uvedeny na stránkách projektu, vedle této, též v Bulharštině a Maďarštině.

Finální publikace je na světě. Chcete si přečíst hlavní výstupy analýzy a dalších aktivit projektu? Stáhněte si naši publikaci Odškodňování obětí trestných činů v kontextu násilí na ženách.