Aktuální projekty | proFem

Psychoterapie a právní zastupování díky Avon Foundation for Women

Eva Michálková

Psychoterapie a právní zastupování díky Avon Foundation for Women

Poradenství, psychoterapie a právní zastupovaní našim klientkám poskytneme také díky grantu Avon Foundation for Women.

AVON Foundation for Women podpoří celosvětově více než 50 organizací věnujících se problematice domácího násilí. Program nouzového grantu byl představen s uvedením AVON kampaně #IsolatedNotAlone jako reakce na nárůst případů domácího násilí důsledkem domácí izolace.

Mezi podpořenými organizacemi je také proFem. Zdroje využijeme zejména na poskytnutí poradenství, psychoterapií a právního zastupování našim klientkám, obětem domácího a sexuálního násilí.

Také vlivem preventivních opatření a karantény, jež mají negativní dopady na ženy a to zejména ženy ze zranitelných skupin, kterými jsou i oběti domácího a sexuálního násilí, očekáváme vyšší poptávku po našich službách, neboť se obnoví soudní řízení nebo jiná řešení situace, která jsou nyní vlivem preventivních opatření pozastavena. Zároveň očekáváme nárůst klientek, ať už v důsledku zvýšeného výskytu domácího násilí, tak zhoršení situace tam, kde již je násilí přítomno. Situaci a její vývoj bedlivě monitorujeme a sledujeme, jak se potřeby obětí domácího a sexuálního násilí proměňují, abychom na ně byli schopni flexibilně reagovat.

Přečtěte si celou tiskovou zprávu, kterou společnost Avon k této kampani a podpoře obětí domácího násilí vydala.