Aktuální projekty | proFem

Proč jsme to nenahlásili

Eva Michálková

Proč jsme to nenahlásili

Dáváme hlas obětem a přeživším sexuálního násilí. Ve spolupráci s pěti studentkami a studenty jsme spustili projekt Proč jsme to nenahlásili. Cílem projektu je zvýšit informovanosti o sexuálním násilí, bojovat proti mýtům, které o něm stále převládají, a také upozorňovat na řadu oblastí, ve kterých pomoc a podpora obětem a přeživším sexuálního násilí nefunguje.

Hlavním prvkem kampaně jsou plakáty se svědectvím reálných osob o problematice sexuálního násilí. Inspirovali jsme se projektem z USA Why I didn’t report, který nás zaujal svou jednoduchostí a naléhavostí: i přes rozšířenost v naší společnosti není problém sexuálního násilí řešen tak akutně, jak je třeba. Kampaň bude realizována jak na sociálních sítích, tak v budoucnu také tištěnými plakáty ve veřejném prostoru.

Projekt vnímáme jako unikátní a odvážný právě tím, že sdílí reálné příběhy. Věříme, že právě i díky tomu se nám podaří objasnit, že oběti a přeživší sexuální násilí nenahlašují nejen ze strachu, že by jim nikdo nevěřil, ale také na základě předchozích zkušeností s policií nebo negativními reakcemi okolí. Pachateli sexuálního násilí jsou nejčastěji také osoby nejbližší a roli může hrát strach ze zhoršení násilí, vyhrožování nebo i pocit, že toto je něco normálního.

Tým projektu
Studenti Jakub, Anastasia, Judita, Kristýna a Nela, pod ochranným křídlem proFem, kteří se rozhodli přispět k rozšíření povědomí o problematice sexuálního násilí.

e-mail: info@procjsmetonenahlasili.org

web: www.procjsmetonenahlasili.org

facebook: www.facebook.com/procjsmetonenahlasili

instagram: www.instagram.com/procjsmetonenahlasili/