Aktuální projekty | Profem

Právní poradenství pro oběti trestných činů

Iva Peterková

Právní poradenství pro oběti trestných činů

Právní poradenství pro oběti trestných činů poskytujeme za podpory Ministerstva spravedlnosti.

Obětem trestných činů se dostalo větší pozornosti ze strany zákonodárců a justice v rámci zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Avšak, jak ukazuje praxe, nebývá samotné naplňování práv garantovaných tímto zákonem dostatečné. Špatnou praxí a neznalostí orgánů činných v trestním řízení v mnohých případech může docházet k sekundární viktimizaci obětí.

Na tuto situaci reagujeme projektem ProFem - poskytování právního poradenství obětem trestné činnosti, který realizujeme za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti.

V roce 2022 umožní projekt naší organizaci:

  • poskytovat právní poradenství a konzultace obětem trestné činnosti v Berouně, Benešově, Příbrami a Praze a realizovat další aktivity ve prospěch klientů a klientek a
  • realizovat setkání interdisciplinárních týmů, které pracují s oběťmi trestných činů, převážně domácího a sexuálního násilí.

Projekt ProFem - poskytování právního poradenství obětem trestných činů byl podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.