Aktuální projekty | Profem

Posilujeme naši odolnost díky OSIFE

Iva Peterková

Posilujeme naši odolnost díky OSIFE

Posilujeme naši odolnost díky podpoře Open Society Initiative for Europe.

Iniciativa OSIFE reaguje na problémy organizací, kterým musely a musí čelit v souvislosti se současnou epidemiologickou situací. Díky projektu tak dojde k posílení odolnosti organizace proFem a (nejen její finanční) flexibility reagovat na nové výzvy.

Díky projektu dojde k revizi a novému nastavení fundraisingové strategie tak, aby reflektovala nově vzniklé potřeby a možnosti využívání finančních prostředků.

Bude analyzována základna podporovatelů proFem, v návaznosti na tuto analýzu bude definována taková strategie, která povede k jejímu posílení a užšímu provázání na činnosti organizace.

  • Projekt umožní systematizovat práci s dobrovolníky a bude vytvořen manuál pro tuto činnost. 
  • Dojde k zajištění veřejné sbírky na podporu činnosti organizace, která otevře možnosti získat finanční podporu.

Zaměříme se na posilování operační kapacity organizace prostřednictvím školení v oblasti využívání nových technologií, fundraisingu, práce se sociálními sítěmi atp.

Projekt "Strengthening proFem’s Resilience through Mobilization of its Social Base" byl podpořen Open Society Initiative for Europe v rámci V4 COVID-19 crisis response fund na období 1.12.2020 - 30.4.2021.